Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Høringsuttalelse: Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet

Publisert Oppdatert


Delrapporten omhandler de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus og legger først og fremst vekt på ambulansetjenestene og legevakt. Folkehelseinstituttet vil understreke at godt fungerende akuttmedisinske tjenester er viktige bidrag for at vi skal nå de nasjonale målene for folkehelsearbeidet i Norge.


Rapporten peker på behov for felles planlegging mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten, samordning av ø-hjelpstilbudene i kommunen (felles ledelse) og styrkning av kommunelegefunksjonen. Det pekes også på behov for styrking av kompetanse innen de akuttmedisinske tjenester og på behov for modernisering av systemer som ivaretar informasjons- og datagrunnlaget for de akuttmedisinske tjenester.

Dette er problemstillinger som på mange måter er felles for store deler av norsk helsetjeneste: (i) samordning mellom nivåene i helsetjenesten, (ii) samordning innen hver enkelt kommune, inkludert samordning av fastlegeordningen med den øvrige kommunale helse- og omsorgstjeneste, og (iii) en utvikling av effektive e-helseplattformer og kommunikasjonsplattformer.

Videre utredning og kommentarer om samordning av ressurser, de prehospitale tjenester i spesialhelsetjenesten, felles tiltak for å styrke den akuttmedisinske tjenesten, og spesielt om psykisk helsevern og rus finnes i den vedlagte høringsuttalelsen.