Hopp til innhold

Artikkel

Høringsuttalelse - ulovlig handel med tobakksvarer

Publisert

Folkehelseinstituttet har ingen merknader til forslaget på høring.

Folkehelseinstituttet har ingen merknader til forslaget på høring.


Folkehelseinstituttet foreslå imidlertid at man oppdaterer del 5 om helseskader fra snus i tråd med siste rapport fra Global Burden of Disease-prosjektet (Vos et al., 2017: 1723). Dette vil føre til at informasjonen om skadevirkninger fra snus samsvarer med informasjonen om dødsfall som kan tilskrives røyking som omtales i samme del og som er fra samme kilde.