Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Høringsuttalelse - Forslag til endringer i sprøyteromsloven og forskriften»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Høringsuttalelse - Forslag til endringer i sprøyteromsloven og forskriften

Artikkel

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i sprøyteromsloven og forskriften

Folkehelseinstituttets kommentarer til høringen.

Folkehelseinstituttets kommentarer til høringen.


Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i sprøyteromsloven (lov 2. juli 2004 nr. 64 om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika) og sprøyteroms-forskriften.
Det foreslås følgende endringer
  1. Å utvide typen stoffer som kan inntas i sprøyteromsordningen til alle narkotiske stoffer, også legemidler, som injiseres alene eller i kombinasjon. Dette omfatter ikke cannabis eller rusmidler og legemidler som primært inntas gjennom munnen (oralt) eller nesen (na-salt). Avgrensingen av hvilke andre typer stoffer som bør omfattes av ordningen bør gå ved stoffer som ellers ville blitt injisert.
  2. Å utvide målgruppen for sprøyteromsordningen til også å omfatte brukere av andre typer narkotiske stoffer enn heroin.
  3. Å utvide mulighet for rådgivning til å omfatte andre og mer skånsomme inntaksmåter enn injisering.
  4. At andre inntaksmåter enn injisering også innlemmes i straffefriheten generelt
  5. At begrepene brukerrom og brukerromsordninger erstatter dagens begreper sprøyterom og sprøyteromsordninger

Folkehelseinstituttets kommentarer

Folkehelseinstituttet finner at departementets begrunnelse for tiltakene er i tråd med norsk og internasjonal forskning (Gjersing and Bretteville-Jensen, 2018, Mathers et al., 2013, Degenhardt et al., 2011). Den foreslåtte endringen i Sprøyteromsloven og forskriften vil anta-geligvis innebære at man når en større brukergruppe med behov for slike tiltak.

Referanser

  • Degenhardt, L., Bucello, C., Mathers, B., Briegleb, C., Ali, H., Hickman, M. & Mclaren, J. 2011. Mortality among regular or dependent users of heroin and other opioids: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Addiction, 106, 32-51.
  • Gjersing, L. & Bretteville-Jensen, A. L. 2018. Patterns of substance use and mortality risk in a cohort of 'hard-to-reach' polysubstance users. Addiction, 113, 729-739.
  • Mathers, B. M., Degenhardt, L., Bucello, C., Lemon, J., Wiessing, L. & Hickman, M. 2013. Mortality among people who inject drugs: a systematic review and meta-analysis. Bulletin of the World Health Organization, 91, 102-123.