Hopp til innhold

Artikkel

Høringsuttalelse – forslag til endringer i regelverket for hold av eksotiske dyr: ref. 2015/199171

Publisert

I høringsuttalelse fra april 2016, konkluderer Folkehelseinstituttet med at endring i regelverket for hold av eksotiske dyr frarådes.

I høringsuttalelse fra april 2016, konkluderer Folkehelseinstituttet med at endring i regelverket for hold av eksotiske dyr frarådes.


Det er i dag ikke tillatt å holde eksotiske dyr, herunder reptiler og amfibier i Norge. Mattilsynet ønsker nå å tillate en liste over 18 herptilarter (16 reptiler og to amfibier) som skal være lov å holde for privatpersoner.

Folkehelseinstituttet er opptatt av hvilken effekt en slik eventuell liberalisering av regelverket vil ha på forekomsten av zoonoser i befolkningen. Zoonoser er infeksjonssykdom som kan smitte fra dyr til mennesker.

Salmonella er den zoonosen blant reptiler som har fått mest oppmerksomhet. Salmonella er en del av den vanlige floraen i reptiler og amfibier, og omtrent 90 % av alle reptiler er bærere av Salmonella.