Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Område for smittevern»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Område for smittevern

Artikkel

Område for smittevern

Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskader forårsaket av fysiske og kjemiske faktorer i miljøet. Beredskap, utredninger, råd, tjenester og forskning, både nasjonalt og internasjonalt, er viktige leveranser.

Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskader forårsaket av fysiske og kjemiske faktorer i miljøet. Beredskap, utredninger, råd, tjenester og forskning, både nasjonalt og internasjonalt, er viktige leveranser.


Målgrupper er myndigheter, helsepersonell og befolkningen. I tillegg har området tverrgående koordineringsansvar for beredskap, rådgivning og laboratorievirksomhet ved FHI.

Forskning

Våre råd skal bygge på det beste av dagens kunnskap. Dette fordrer innsikt og vitenskapelige forståelse som også kommer fra egen forskning, systematiske forskningsoversikter og utredninger.

Området gjennomfører både befolkningsundersøkelser og laboratoriebaserte undersøkelser og forskning.

Laboratorieforskningen omfatter eksperimentelle studier i celler og dyr og spesialanalyser av helseskadelige fremmedstoffer, bakterier og virus.

Beredskap

Området har beredskapsansvar knyttet til risiko, forebygging og oppklaring av utbrudd av smittsomme sykdommer.

Området har tre døgnbemannede vaktordninger som også er et ledd i beredskapen:

 • Giftinformasjonen som gir råd og veiledning både til befolkningen og til helsepersonell
 • Smittevernvakta som er en rådgivingstelefon for helsepersonell
 • Mikrobiologisk beredskapsvakt

Helseovervåkning

Infeksjonsovervåkning er av avgjørende betydning for å vurdere og iverksette tiltak som begrenser omfanget av smittsomme sykdommer. Infeksjonsovervåkningen har følgende registre:

 • MSIS - meldingssystem for smittsomme sykdommer der mange infeksjonssykdommer er meldingspliktige til Folkehelseinstituttet
 • NOIS - Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner samler informasjon om helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus og sykehjem.
 • RAVN - resistensovervåking av virus i Norge

Fra helseforetakene mottar vi i tillegg bakterier- og virusprøver fra tilfeller av smittsomme sykdommer. Gjennom påvisning og karakterisering med avanserte genteknologiske og mikrobiologiske metoder samler vi informasjon om den epidemiologiske situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttets feltepidemiologiske team hjelper den kommunale helse- og omsorgstjenesten med utredning, oppklaring og tiltak for å stoppe infeksjonsutbrudd.

Området driver følgende registre for å overvåke relevante miljømedisinske risikofaktorer:

 • Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter
 • Vannverksregisteret
 • Vaksiner og vaksinasjon

Området har ansvar både for barnevaksinasjonsprogrammet, vaksinerådgivning for andre vaksiner og vaksineforsyning. Dette omfatter:

 • Registrering av vaksinasjonsdekning (SYSVAK)
 • Oppfølging av uønskede hendelser etter vaksinering (i samarbeid med Statens legemiddelverk)
 • Overvåkning av immunitet i befolkningen
 • Rådgivning om vaksiner og vaksinering