Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyhet

Ikke lenger bare Kongo

Tilfeller av ebolasykdom i Uganda

Publisert Oppdatert

CDC, Frederick Murphy
CDC, Frederick Murphy

Den 11. juni ble det bekreftet ett tilfelle av ebola i Uganda. Dette er første gang at smitte fra ebolautbruddet i Den demokratiske republikken Kongo er påvist i et naboland. WHO-komité vil fortsatt vurdere situasjonen.


Har du funnet en feil?

Ebolaviruset ble den 11. juni påvist hos et fem år gammelt barn som hadde vært på besøk i Den demokratiske republikken Kongo. Familien krysset grensen ved Bwera til den sørvestlige delen av Uganda den 10. juni. To andre familiemedlemmer i reisefølget har også fått påvist sykdommen og får nå behandling i Uganda. Det er ingen tegn til spredning av ebolaviruset i Uganda.

Reiserådene er uendret

Risikoen for spredning av utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo til naboland har vært vurdert som svært høy tidligere, og Uganda har hatt høy beredskap for en slik hendelse lenge. Landet har vært godt forberedt og situasjonen anses å være under kontroll. Situasjonen i Uganda er altså svært ulik situasjonen i Kongo. Risikoen for spredning til Norge vurderes fortsatt som uendret og lav.

Norske helsemyndigheter fraråder ikke reiser til Uganda på grunn av ebolatilfellene i den ene familien.

– Som tidligere tilrådes reisende til Kongo å unngå unødvendige reiser inn i områder der ebolautbruddet pågår. Folkehelseinstituttet følger utviklingen nøye gjennom sine internasjonale faglige nettverk og vurderer situasjonen fortløpende, sier Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

WHO-komité har vurdert situasjonen

For tredje gang siden i fjor høst har en særskilt oppnevnt komité (Emergency Committee) nedsatt av Verdens helseorganisasjon (WHO) vurdert om ebolautbruddet i Den demokratiske republikken Kongo skal erklæres som en internasjonal folkehelsekrise.

I møtet 14. juni vurderte komiteen at ebolautbruddet er en alvorlig situasjon for DR Kongo og regionen, men at det ikke oppfyller de tre kriteriene for en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse» (såkalt PHEIC, eller Public Health Emergency of International Concern). Selv om utbruddet er en alvorlig hendelse med risiko for internasjonal spredning, mener komiteen at det pågående arbeidet ikke vil bli styrket av formelle midlertidige anbefalinger under IHR (2005).

WHO understreker imidlertid alvoret i situasjonen, og peker på noen råd for å stanse og reversere utbruddet. Nabolandene oppfordres arbeidet med å styrke overvåking og beredskap, og screening ved grensene til DR Kongo bør fortsette og kvaliteten forbedres og opprettholdes. Komiteen er samtidig dypt skuffet over at WHO og de berørte landene ikke har mottatt de midler og ressurser som er nødvendige for dette utbruddet. Komiteen mener at det internasjonale samfunnet må øke finansieringen og støtte styrking av beredskap og respons i DR Kongo og nabolandene.

Mer informasjon

Den demokratiske republikken Kongo - reiseinformasjon (UDs reiseinformasjon basert på sikkerhetssituasjonen i landet) 

Ebola virusinfeksjon (Smittevernveilederen) 

Ebola virus disease – Democratic Republic of the Congo (WHO: Disease outbreak news)

Informasjon om tilfellene i Uganda på WHOs sider