Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Verdas handhygienedag er 5. mai»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Verdas handhygienedag er 5. mai

Nyhet

Verdas handhygienedag er 5. mai

FHI oppfordrar landets helsetenester til å styrke handhygienen og melde seg på markeringa av verdas handhygienedag 5. mai.

FHI oppfordrar landets helsetenester til å styrke handhygienen og melde seg på markeringa av verdas handhygienedag 5. mai.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Markeringa er eit ledd i det kontinuerlege arbeidet for godt smittevern i helse- og omsorgstenesta. Folkehelseinstituttet, dei fire regionale kompetansesentera i landet for smittevern og representantar frå kommunehelsetenesta inviterer som tidlegare år til nasjonal markering av dagen. 

– Markeringa rettar seg mot alle typar einheiter innan helse- og sosialtenesta. Tradisjonelt deltek nær alle sjukehusa i landet og mange sjukeheim, heimebaserte tenester, samlokaliserte bustader, einheiter innan tannhelse med fleire i markeringa, seier seniorrådgivar Mette Fagernes ved FHI.

Årets tema: Det skal vere lett å gjere rett!

– I år rettar me ekstra merksemd mot viktigheita av å legge til rette for handhygiene, seier Mette Fagernes. 

Årets tema er at det skal vere lett å gjere rett.

Deltema er:

  • Handhygienefasilitetar – god tilgjengelegheit av handdesinfeksjon
  • Bar frå albuen og ned (fri for handsmykke, med korte, naturlege negler og korterma arbeidsantrekk)
  • Etterleving av handhygiene (observasjon ved bruk av NOST, verktøyet for observasjon av handhygiene og andre smitteførebyggjande tiltak i helsetenesta)

– Når helsepersonell er bar frå albuen og ned og det er gode handhygienefasilitetar, er det lettare å utføra handhygiene korrekt og til rett tid, seier Mette Fagernes ved FHI. 

Undervisnings- og kampanjemateriell

Det er opp til den enkelte deltakande eining å avgjera kva område dei ønsker å rette merksemd mot, og dessutan type og kor mykje aktivitet. Arbeidsgruppa som står bak kampanjen fremjar likevel ei rekke forslag til kva som kan gjerast, og har dessutan laga nytt informasjons- og undervisningsmateriell. Alt er fritt tilgjengeleg på temasida om handhygiene på fhi.no, i artikkelen Markering av handhygienedagen 5. mai 2023.

Nokre utvalde forslag til aktivitetar:

Hugs å melde dykk på!