Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sterk økning av klamydia og gonoré i 2022»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Sterk økning av klamydia og gonoré i 2022

Nyhet

Sterk økning av klamydia og gonoré i 2022

Antall meldte tilfeller av klamydia og gonoré økte betydelig i siste halvdel av 2022. Hiv- og syfilistallene økte også fra 2021 til 2022. Det viser tall fra overvåkingen av seksuelt overførbare infeksjoner som er meldt til Folkehelseinstituttet i 2022.

Økt kondombruk er avgjørende for å begrense smittespredningen av klamydia og gonoré. Colourbox.com
Økt kondombruk er avgjørende for å begrense smittespredningen av klamydia og gonoré. Colourbox.com

Antall meldte tilfeller av klamydia og gonoré økte betydelig i siste halvdel av 2022. Hiv- og syfilistallene økte også fra 2021 til 2022. Det viser tall fra overvåkingen av seksuelt overførbare infeksjoner som er meldt til Folkehelseinstituttet i 2022.


Tallene kommer fram i FHIs årsrapport for 2022 om seksuelt overførbare infeksjoner meldt til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

– Fra august 2022 har antall meldte tilfeller av klamydia ligget høyere enn tidligere år. Dette sammenfaller med en tilsvarende økning i gonoré blant unge heteroseksuelt smittede, og kan skyldes økt sosial kontakt etter gjenåpningen av samfunnet. Noen endringer i kriterier for rapportering og overvåking kan også ha bidratt til at melderaten har økt, sier overlege Anne Olaug Olsen ved FHI.

Klamydiatallene er tilbake på nivået fra før pandemien 

 •  Etter en nedgang under pandemien, ble det i 2022 meldt om 29.271 tilfeller av klamydia i Norge. Det var en klar økning sammenlignet med pandemiåret 2021, da det ble meldt om 23.447 tilfeller. Tallene for 2022 er på samme nivå som i toppåret 2019.
 • I 2022, som tidligere år, var flertallet av de meldte tilfellene blant kvinner (58 prosent).
 • Gruppen under 25 år utgjorde 67 prosent av alle klamydiatilfellene i 2022.
 • Antall meldte tilfeller har økt i alle fylker fra 2021 til 2022, med unntak av Agder (hvor det var en økning i 2021).
 • I 2022, som foregående år, var majoriteten av de testede kvinner (69 prosent). Menn har i løpet av de siste par tiårene utgjort en stadig større andel av de som testes.

– Prøvetaking bør målrettes til gruppen med høyest risiko for smitte, det vil si unge under 25 år, sier Anne Olaug Olsen.

– Ved symptomer og/eller mistanke om seksuelt overførbar infeksjon, er det nå viktig at det testes både for gonoré og klamydia, legger hun til.

–  Økt kondombruk er avgjørende for å begrense smittespredningen av klamydia og gonoré. Samtidig er det svært viktig med god smittevernveiledning og grundig smitteoppsporing rundt hvert tilfelle, sier Olsen.

Hun påpeker at disse tiltakene er ekstra viktige nå som gonorésmitte er introdusert hos heteroseksuelt smittede kvinner og menn. 

Antall meldte tilfeller av klamydia per 100.000 innbyggere, fordelt på kjønn og aldersgrupper, Norge 2015-2022
Figur 1. Antall meldte tilfeller av klamydia per 100.000 innbyggere, fordelt på kjønn og aldersgrupper, Norge 2015-2022, kilde: MSIS/MSIS labdatabase, Folkehelseinstituttet.

Gonoré: Sterk økning av unge heteroseksuelt smittede 

Etter en kraftig nedgang i meldte gonorétilfeller under pandemien, gikk antall tilfeller sterkt opp igjen i 2022. Da ble det meldt 1857 tilfeller, mot 555 tilfeller i 2021. Økningen er spesielt stor hos unge kvinner i forhold til situasjonen før pandemien. Se egen nyhet om gonorétallene for 2022 publisert på fhi.no 17.02.23:

Tilfeller av gonoré meldt 1993-2022 etter diagnoseår, smittemåte og kjønn
Figur 2. Tilfeller av gonoré meldt 1993-2022 etter diagnoseår, smittemåte og kjønn, kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet.

Økning av syfilis

Etter det som trolig var en pandemirelatert nedgang i syfilis i 2021, økte antall meldte tilfeller både blant menn som har sex med menn og heteroseksuelt smittede i 2022.

 • Det ble meldt 192 tilfeller (184 menn og 8 kvinner) av syfilis i 2022 mot 163 tilfeller i 2021.
 • Av tilfellene i 2022 var 163 (85 %) homoseksuelt smittet.
 • Hivpositive menn som har sex med menn (msm) og msm med innvandrerbakgrunn er mest utsatt for syfilissmitte. 

– Det avdekkes få tilfeller av syfilis gjennom smittesporing. Hyppig testing og rutinemessig screening i spesielt risikoutsatte grupper er derfor viktig for å avdekke infeksjonen hos personer uten symptomer, sier Olsen. 

Figur 3. Tilfeller av syfilis meldt 1993-2022 etter diagnoseår, smittemåte og kjønn, kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet
Figur 3. Tilfeller av syfilis meldt 1993-2022 etter diagnoseår, smittemåte og kjønn, kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet.

Hivtallene har økt

Hivsituasjonen er nå preget av et stort antall hivpositive flyktninger og innvandrere som kommer til Norge.

 • Det ble i 2022 meldt 245 hivtilfeller mot 102 hivtilfeller i 2021. Av de 245 tilfellene var 192 (78 %) smittet før ankomst til Norge, hvorav 97 kom fra Ukraina.
 • Andelen hivpositive som smittes i Norge har gått ned med nær 80 prosent i løpet av de siste ti årene. I 2022 ble 22 personer smittet av hiv i Norge.
 • Menn som har sex med menn og heteroseksuelle menn på reise i utlandet, særlig i Sørøst-Asia, er fortsatt mest utsatt for hivsmitte. 
Figur 4. Hivinfeksjon i Norge meldt MSIS 1984-2022 etter diagnoseår og risikoutsatte grupper, kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet
Figur 4. Hivinfeksjon i Norge meldt MSIS 1984-2022 etter diagnoseår og risikoutsatte grupper, kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet.

Det kom vel 37.000 flyktninger fra Ukraina til Norge i 2022, og av dem ble det påvist 97 hivpositive i forbindelse med helsekontrollen som tilbys alle som kommer fra mellom- og høyendemiske områder for hiv. 82 prosent av de hivpositive flyktningene fra Ukraina var kjent positive og under hivbehandling fra hjemlandet. Også blant de øvrige 95 innvandrerne smittet før ankomst til Norge, var andelen kjent hivpositiv høy (73 prosent). Disse representerer derfor i liten grad smittevernmessige utfordringer i Norge, men må i likhet med andre hivpositive ha regelmessig medisinsk oppfølging.

Forebyggingsstrategi mot hiv virker

De medikamentelle forebyggingsstrategiene (Tasp og PrEP) antas å være de viktigste årsakene til nedgangen i hiv blant menn som har sex med menn de siste ti årene. Den kraftige økningen i samme periode av gonoré og syfilis blant menn som har sex med menn viser at det ikke er adferdsendring som økt kondombruk eller reduksjon i antall tilfeldige sexpartnere som forklarer nedgangen i påviste hivtilfeller.