Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Inviterer til Folkehelseundersøkelsen i Innlandet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Inviterer til Folkehelseundersøkelsen i Innlandet

Nyhet

Inviterer til Folkehelseundersøkelsen i Innlandet

FHI inviterer til Folkehelseundersøkelsen i Innlandet 2023. Undersøkelsen starter 10. mai. Den skal gi ny, lokal kunnskap, som kan bidra til å forbedre folks livskvalitet, trivsel og helse. Norsk Gallup gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Folkehelseinstituttet.

FHI inviterer til Folkehelseundersøkelsen i Innlandet 2023. Undersøkelsen starter 10. mai. Den skal gi ny, lokal kunnskap, som kan bidra til å forbedre folks livskvalitet, trivsel og helse. Norsk Gallup gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Folkehelseinstituttet.


Undersøkelse på internett 

Undersøkelsen foregår hovedsakelig på nett, og utvalgte personer vil få invitasjon på epost og sms. Man får tilsendt en individuell lenke til spørreskjemaet. Et mindre utvalg, eldre over 75 år som ikke har digital kontaktinformasjon, vil få tilsendt undersøkelsen på papir.  

Rundt 80 000 innbyggere over 18 år blir invitert til å delta. Undersøkelsen tar rundt 15 minutter å fylle ut. 

Målet med undersøkelsen er å få bedre kunnskap om livskvalitet, helse og trivsel blant innbyggerne i Innlandet. Folkehelseundersøkelsen er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Innlandet fylkeskommune. Undersøkelsen er viktig i arbeidet med å bedre folkehelsen og livskvaliteten i fylket. 

Mer informasjon om undersøkelsen finnes på nettstedet til Innlandet fylkeskommune 

Tidligere Hedmark fylkeskommune, nå en del av Innlandet, gjennomførte tilsvarende undersøkelse i 2019. Les mer om resultatene fra den undersøkelsen på nettsiden Folkehelseundersøkelse om nærmiljø og livskvalitet 2019. 

Folkehelseinstituttet gjennomfører jevnlig slike undersøkelser i samarbeid med den enkelte fylkeskommune. Resultatene skal støtte oppunder folkehelsearbeidet i fylket og kommunene. Samtidig innhentes det informasjon som er viktig for å overvåke nasjonale trender, som for eksempel innen psykisk helse, og informasjon til nytte for nasjonale og regionale sykdomsbyrdeanalyser. 

Opplysninger fra undersøkelsen vil også være tilgjengelig for forskning. 

Dette blir det spurt om 

Spørreskjemaet er delt inn i åtte overordna tema, og dette blir deltagerne spurt om: 

  • Nærmiljø og deltagelse i aktiviteter 
  • helse 
  • helserelatert atferd 
  • skader 
  • fysisk miljø 
  • livskvalitet 
  • demografiske opplysninger (opplysninger om en selv) 

Du kan se samtykke og spørreskjema på vår nettside Spørreskjema for fylkeshelseundersøkelsene

Du kan lese mer om personvern på vår temaside Personvern og helsedata

Spørsmål og svar

  • Kan jeg trekke meg fra undersøkelsen? 

 

  • Jeg har fylt ut spørreskjemaet, men angrer og vil at dere sletter alle opplysninger om meg.