Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Endringer i organiseringen av den sentrale helseforvaltningen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Endringer i organiseringen av den sentrale helseforvaltningen

Nyhet

Endringer i organiseringen av den sentrale helseforvaltningen

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett 11. mai foreslått en rekke endringer i den sentrale helseforvaltningen. FHI har nå startet arbeidet med å sørge for en god oppfølging av regjeringens beslutning.

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett 11. mai foreslått en rekke endringer i den sentrale helseforvaltningen. FHI har nå startet arbeidet med å sørge for en god oppfølging av regjeringens beslutning.


- Det er ifølge regjeringen et uttrykkelig mål at FHI skal være en kunnskapsetat og arbeide med kunnskapsoppsummeringer og forskning. Regjeringens plan er blant annet å samle de nasjonale registrene i FHI for å bidra til bedre utnyttelse av helsedata. Flere endringer gir muligheter for utvikling og forbedringer, samtidig er det endringer vi trenger å klargjøre mer fremover, sier direktør i FHI, Camilla Stoltenberg.

Regjeringens formål

Formålet med endringene er ifølge Helse- og omsorgsdepartementet effektiv ressursbruk, avklarte roller og ansvar mellom etatene samt en mer formålstjenlig og samordnet etatsstyring fra departementets side.

Les også:

Endringer for FHI

Blant endringene i revidert nasjonalbudsjett er å rendyrke FHI som kunnskapsetat. FHI får som nevnt et større ansvar for helseregistre og forvaltning av helsedata. Helsedirektoratet overtar enkelte oppgaver fra FHI på folkehelsefeltet. Direktoratet for medisinske produkter (Statens legemiddelverk) overtar oppgaver innen vaksineanskaffelser og metodevurderinger fra FHI. Det kan også komme endringer på laboratoriefeltet, men FHIs laboratorieoppgaver videreføres inntil videre.

– Vi er i gang med å sørge for en god oppfølging av regjeringens beslutning, og vil gå i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet der det er behov for klargjøring og være en aktiv deltaker i gjennomføringsprosjektet, sier direktør Camilla Stoltenberg i FHI.