Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «18,5 millioner til forskningsprosjekt i Nepal»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 18,5 millioner til forskningsprosjekt i Nepal

Nyhet

18,5 millioner til forskningsprosjekt i Nepal

FHI fikk 21. mars 2023 innvilget 18.5 millioner kroner til et forskningsprosjekt på ikke-smittsomme sykdommer (NCD) i Nepal. Søknaden er utviklet sammen med våre partnere i Nepal og Australia, og involverer mange av FHIs ansatte.

baby som blir veid av helsepersonell i Nepal
Postnatal omsorg i Nepal. Kilde: Dhulikhel Hospital, Kathmandu University Hospital.

FHI fikk 21. mars 2023 innvilget 18.5 millioner kroner til et forskningsprosjekt på ikke-smittsomme sykdommer (NCD) i Nepal. Søknaden er utviklet sammen med våre partnere i Nepal og Australia, og involverer mange av FHIs ansatte.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Forskningsprosjektet «IpreventNCD –Implementing a life course approach in antenatal and postnatal care settings for prevention and reduction of non-communicable disease risks in Nepal», tar en livsløpstilnærming til NCD-forebygging i nåværende og fremtidige generasjoner. Prosjektet bygger videre på primærhelsetjenesten som er etablert i Nepal. Vi vil samarbeide med beslutningstakere, helsearbeidere, frivillige og kvinner for å identifisere barrierer for hvorfor evidensbaserte sunne livsstilsintervensjoner ikke blir levert under og etter svangerskapet. Vi vil deretter skreddersy strategier, og teste strategiene og effekten av tiltakene i en randomisert kontrollert studie.

 – De overordnede målene med forskningsprosjektet er å bidra til å redusere risikofaktorer for NCDer hos unge mennesker og i neste generasjoner, redusere ulikhet, forbedre livskvaliteten, og informere og fremme forebyggende helseprogrammer og retningslinjer, sier Kjersti Mørkrid Blom-Bakke, prosjektleder for FHI.

Forskningsprosjektet henger sammen med FHIs Norad-finansierte program Building Stronger Public Health Institutions and Systems (BIS)Programmet har som mål å styrke folkehelseinstitutt og systemer i seks partnerland i sør, inkludert Nepal. Kjersti Mørkrid Blom-Bakke er landkoordinator for Nepal-delen av programmet, og har gjennom to år bygget tette relasjoner til National Health Research Council (NHRC) og Kathmandu University School of Medical Science (KUSMS). Sammen med disse to og University of Sydney ble søknaden utviklet fra en sped idé via workshops og teamsmøter til en gjennomarbeidet og omfattende søknad som Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) ga sin fulle tilslutning til. Samarbeidet med å utvikle søknaden, og selve gjennomføringen som nå står foran oss, viser hvordan implementeringsoppdrag for Norad går hånd i hånd med forskningen.

Mørkrid Blom-Bakke er nå i møter i Nepal, blant annet for å planlegge hvordan vi nå starter opp dette arbeidet. 

 – Helsesystemet i Nepal er dårlig rustet til å forebygge og håndtere NCDer. Det er et kunnskapsgap der evidensbaserte intervensjoner sjelden blir tilstrekkelig implementert i praksis. Implementeringsforskningen har som mål å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og undersøke strategier som kan tilpasse og integrere evidensbaserte intervensjoner i helsetjenesten, uttaler Mørkrid Blom-Bakke.