Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «FHI-samarbeid redder barn i Ghana»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • FHI-samarbeid redder barn i Ghana

Nyhet

FHI-samarbeid redder barn i Ghana

Ghanesiske barn med kreft får nå dekket behandlingen av folketrygden, etter arbeid støttet av forskere ved Folkehelseinstituttet.

Illustrative photo
African girl. Copyright: Colourbox.com

Ghanesiske barn med kreft får nå dekket behandlingen av folketrygden, etter arbeid støttet av forskere ved Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Med midler fra Norad, har FHI samarbeidet med Ghanas helsedepartement og Universitetet i Ghana for at helsebeslutninger skal tas på best mulig grunnlag, støttet av forskning.

Allerede i 2019 forpliktet den ghanesiske regjeringen seg til å bruke medisinsk metodevurdering eller Health Technology Assessment’ (HTA) -prosesser (HTA) for å kunne vurdere og prioritere helsetiltak.

Forskere ved Folkehelseinstituttet har støttet utviklingen av en HTA om barnekreft i Ghana ved å være vertskap for interessentmøter og å produsere metodevurderinger for å forstå effektiviteten ved refusjon av kreftbehandling.

Barnekreft

Hvert år rammes mer enn tusen ghanesiske barn av kreft. De fleste barnekrefttypene kan kureres dersom de oppdages tidlig og blir behandlet. Likevel har over halvparten av alle unge kreftpasienter i Ghana blitt nødt til å avslutte behandlingen fordi kostnadene er for høye til at familien klarer å dekke dem.

I november ble behandlingene av de vanligste barnekreftene inkludert i folketrygden i Ghana. Disse krefttypene utgjør omtrent 60% av alle tilfeller av barnekreft i Ghana.

At det nå tilbys gratis behandling av disse krefttypene, redder ikke bare barns liv, men viser også nytten av langsiktig internasjonalt samarbeid for å styrke folkehelsen i arbeidet med å oppnå FNs bærekraftsmål.

Fra kunnskap til beslutninger

På et møte i Ghana nylig forklarte seniorrådgiver Lumbwe Chola ved FHI betydningen av samarbeidet:

– Dette er en viktig prestasjon, som viser at norsk finansiering kan styrke helsesystemet i Ghana gjennom evidensbaserte beslutninger. Dette arbeidet er spesielt viktig for å redde barns liv og forhåpentlig hindre deres familier i å pådra seg katastrofale helseutgifter.

Norads representant, Ingvar Theo Olsen, sa i samme møte:

– At barnekreftbehandling nå dekkes, har direkte positiv innvirkning på barns liv i Ghana. Den nye ordningen kan redusere dødeligheten og lette den enorme økonomiske byrden til familier med kreftpasienter. Dette er et godt eksempel på effektiviteten av norsk bistand.

Arbeidet er en del av 'Building Stronger Public Health Institutions and Systems' (BIS) - et nytt Norad-finansiert program ved FHI. Programmet skal bidra til å bygge kompetente helsesystemer og sterke folkehelseinstitusjoner i seks land, blant annet Ghana, samt globale og regionale nettverk.