Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utviklet nettløsning for å observere etterlevelsen av smitteverntiltak»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Utviklet nettløsning for å observere etterlevelsen av smitteverntiltak

Nyhet

Utviklet nettløsning for å observere etterlevelsen av smitteverntiltak

Folkehelseinstituttet lanserer et nytt nasjonalt verktøy for observasjon av smitteforebyggende tiltak i helsetjenesten (NOST). Målet er å redusere forekomsten av infeksjoner som oppstår i helseinstitusjon.

Folkehelseinstituttet lanserer et nytt nasjonalt verktøy for observasjon av smitteforebyggende tiltak i helsetjenesten (NOST). Målet er å redusere forekomsten av infeksjoner som oppstår i helseinstitusjon.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Slike helsetjenesteassosierte infeksjoner er en av de hyppigst forekommende komplikasjoner i helsetjenesten, og forebygging bidrar til økt pasientsikkerhet. Folkehelseinstituttet har derfor utviklet Nasjonalt verktøy for observasjon av smitteforebyggende tiltak i helsetjenesten (NOST). Dette er en webbasert løsning som er utformet for å forenkle arbeidet med å observere og registrere i hvilken grad klinisk helsepersonell etterlever anbefalinger om smitteforebyggende tiltak.

– Vi vet i dag lite om i hvilken grad smitteforebyggende tiltak etterleves i helsetjenesten – og kunnskap om hvordan anbefalinger etterleves er avgjørende for å avdekke forbedringsbehov, sier Mette Fagernes, seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet.

Skal forenkle arbeidet

Observasjon og sammenstilling av data er ressurskrevende. For å forenkle dette viktige arbeidet ble det i Handlingsplanen for et bedre smittevern (2019) nedfelt mål om utvikling av en elektronisk løsning for observasjon av håndhygiene innen 2020. Grunnet covid-19 pandemien ble arbeidet forsinket.

– Den nye løsningen er enkel i bruk, og observasjoner gjennomføres ved bruk av enten smarttelefon eller nettbrett. Den kan benyttes ved observasjon av klinisk personell i alle deler av helse- og omsorgstjenesten, forklarer Fagernes.

Sammen med data om forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner, vil de nye observasjonsdataene gi helseinstitusjonene en mulighet til å vurdere om det er nødvendig å endre eller å iverksette infeksjonsforebyggende tiltak.

Standardiserte data

Gode data krever at observasjonen er gjennomført på en standardisert måte, noe som er en utfordring i dag.

– Dette problemet søker vi nå å løse med det nye verktøyet. Fra høsten 2022 vil det også etableres en nasjonal databank, hvor enhetene sender inn de dataene de ønsker skal inngå i det nasjonale datasettet, sier Fagernes.

Ikke minst er kunnskap om helsepersonells etterlevelse av smitteforebyggende tiltak avgjørende for å avdekke behov for forbedringer og å utforme forbedringstiltak.

Fire moduler

Gjennom pandemien har man fått bekreftet at det også er forbedringsbehov knyttet til bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Den første versjonen av løsningen tilbyr fire moduler:

 • håndhygiene
 • bruk av engangshansker
 • smykker-ringer-negler
 • personlig beskyttelsesutstyr

Løsningen har flere viktige bruksområder:

 • kartlegge lokal etterlevelse
 • avdekke lokale forbedringsområder
 • følge effekten av forbedringstiltak
 • feedback direkte til gjeldende enhet
 • standardisere opplæring i håndhygiene og bruk av PPE, og kontroll av etterlevelse
 • frembringe nasjonale data

Det er et mål at det nasjonale verktøyet skal bidra til økt etterlevelse av smitteforebyggende tiltak, og på denne måten bidra til redusert forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner og utvikling av antibiotikaresistens – altså at bakterier blir motstandsdyktige mot antibiotika.

Det nye verktøyet skal testes ut fra 20. april til 30. september. I denne perioden kan helsepersonell som ønsker det opprette en midlertidig bruker. Det gir tilgang både som observatør og koordinator.

Identifiserer ikke personer

Ved observasjon registreres kun arbeidssted og profesjon, dataene kan derfor ikke føres tilbake til det enkelte helsepersonell.

– For enkelte kan det være uvant, og kanskje også litt ubekvemt, å bli observert når man utfører arbeidet sitt. Det er viktig at observatører er oppmerksomme på dette, og at de er bevisst sitt etiske ansvar. Under observasjon skal observatøren vise hensyn til pasienter og personell. Observasjoner gjort av enkeltpersoner skal behandles som konfidensielle data, understreker Fagernes. 

Mer informasjon: