Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Laget interaktivt forskningskart for e-sigaretter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Laget interaktivt forskningskart for e-sigaretter

Nyhet

Laget interaktivt forskningskart for e-sigaretter

Folkehelseinstituttet har laget et interaktivt forskningskart med oversikt over eksisterende forskning på helseskader fra e-sigaretter.

Folkehelseinstituttet har laget et interaktivt forskningskart med oversikt over eksisterende forskning på helseskader fra e-sigaretter.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) og Kreftregisteret benyttet en vitenskapelig, systematisk metode da de laget kartet.

– Forskningskartet vil være et nyttig verktøy som kan brukes av fagfolk i videre arbeid med helserisikovurdering av e-sigaretter, men det kan også benyttes av beslutningstakere i deres arbeid med regulering av markedsadgang for e-sigaretter, sier seniorforsker Rune Becher ved FHI. 

Kartet gir en visuell kvantitativ oversikt over relevante vitenskapelige publikasjoner på feltet. I alt ble tittel og resymé (abstract) fra 9969 publikasjoner vurdert, hvorav 1482 ble inkludert i kartet. Det er publisert i denne rapporten. (Se lenker til forskningskartet på side 31):

Kraftig økning av forskning på feltet

Svært få studier på mennesker ble publisert de første årene etter introduksjonen av e-sigaretter i 2007, men fra 2013 var det en kraftig økning i antallet publikasjoner. Svært mange av dem var beskrivelser av sykdom eller skade. 

Studiene i gjennomgangen ble klassifisert enten som humane studier, oversiktsstudier, dyrestudier eller studier på celler i kultur. En vanlig studietype blant humane studier er kohortstudier med kontrollgruppe, det vil si studier der e-sigarettbrukere ble sammenlignet med en kontrollgruppe. Forskerne fant 146 slike studier.  

Hyppigst rapporterte helseskader

Korttidseffekter på luftveier og hjerte- og karsystemet var de hyppigst rapporterte utfallene i studiene. Enkelte studier viste også til eksplosjonsskader, brannsår og forgiftninger hos barn som hadde fått i seg nikotinholdig e-sigarettvæske.

Finnes lite forskning på langtidseffekter

Veldig få av de 146 studiene med kontrollgruppe hadde oppfølgingstid på to år eller mer.

– Det var altså ingen studier som fulgte brukere av e-sigaretter og så på sykdom som utvikles over lang tid, som kreft, kols og hjerte- og karsykdom. En samlet helserisikovurdering av stoffene som innåndes er viktig, sier Rune Becher.

Søket viste at det var store variasjoner i oppbygningen av e-sigaretten og innholdet av e-sigarettvæsken. Det vanskeliggjør helserisikovurderinger. Forskerne fant ingen samlet toksikologisk risikovurdering av alle komponenter i e-sigarettrøyk, basert på celle- og dyreeksperimenter.  

– Det er betenkelig at denne type avhengighetsskapende produkter kommer på markedet uten at en først foretar grundige helserisikovurderinger av stoffene som inhaleres. Dette står i skarp kontrast til den grundige utredningen som foretas av nye medisiner og vaksiner før de blir tilgjengelige på markedet, påpeker Becher.