Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tuberkuloseundersøkelse ved ankomst – nytt flytskjema fra 1. desember»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tuberkuloseundersøkelse ved ankomst – nytt flytskjema fra 1. desember

Nyhet

Tuberkuloseundersøkelse ved ankomst – nytt flytskjema fra 1. desember

Et nytt flytskjema for lovpålagt tuberkuloseundersøkelse ved ankomst erstatter fra 1. desember den midlertidige løsningen med to alternative skjemaer. Endringen har konsekvenser for undersøkelsesmetode av barn under 15 år. Undersøkelse av voksne forblir uendret.

Et nytt flytskjema for lovpålagt tuberkuloseundersøkelse ved ankomst erstatter fra 1. desember den midlertidige løsningen med to alternative skjemaer. Endringen har konsekvenser for undersøkelsesmetode av barn under 15 år. Undersøkelse av voksne forblir uendret.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Endringen medfører at rutinemessig IGRA (blodprøve) av alle barn under 10 år utgår. De foresatte vil i stedet bli spurt om barnet har vært smitteutsatt. Kun de i denne gruppen som kommer fra et land med særlig høy tuberkuloseforekomst eller har en kjent smitteeksponering, skal ta IGRA.

Det er utarbeidet informasjonsmateriell oversatt til flere språk som kan brukes ved undersøkelse av barn under 10 år.

For aldersgruppen 10-14 år erstatter lungerøntgen nå IGRA som primærundersøkelse. Kun de i denne gruppen som kommer fra et land med særlig høy tuberkuloseforekomst skal ta IGRA i tillegg til lungerøntgen.

Oversikten over hvilke land som har høy og særlig høy forekomst av tuberkulose har samtidig blitt oppdatert.

Vurderingen er gjort ut fra hensyn til både smittevern og forholdsmessighetskrav til lovpålagt undersøkelse. Barn under 10 år utgjør svært sjelden noen smittefare for andre. De fleste som blir syke er smittet av personer i sin nærmestes krets. Det er derfor tilstrekkelig ut fra smittevernhensyn å kun ta IGRA av de barna som har en kjent eksponering for tuberkulose siste to år eller kommer fra et land med særlig høy forekomst. På denne måten vil man spare både barna og deres foresatte for unødig belastning. Dersom foresatte ønsker IGRA-undersøkelse, kan dette likevel gjøres.

Nytt skjema erstatter midlertidig løsning med to alternative skjema

I forbindelse med høye ankomster av flyktninger fra Ukraina ble det i april i år innført et nytt, alternativt flytskjema for lovpålagt tuberkuloseundersøkelse ved ankomst. Skjemaet har vært likestilt med det gamle flytskjemaet, og helsetjenesten lokalt har selv kunnet velge hvilket alternativ som brukes.

Folkehelseinstituttet har nå, etter dialog med tjenestene og i samråd med Nasjonal tuberkulosekomité, utarbeidet et nytt flytskjema som fra og med 1. desember erstatter begge de eksisterende skjemaene. Det nye skjemaet tilsvarer innholdet i det alternative flytskjemaet som ble innført tidligere i år.

Se også: