Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tuberkuloseforekomsten i Norge er historisk lav»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tuberkuloseforekomsten i Norge er historisk lav

Nyhet

Tuberkuloseforekomsten i Norge er historisk lav

FHIs årsstatistikk for 2021 viser det laveste antall av tuberkulose meldt i Norge noensinne. Dette står i kontrast til at covid-19-pandemien på verdensbasis antas å ha ført til vesentlige tilbakeslag for tuberkulosearbeidet, med betydelig økning av tuberkuloseforekomst og -dødelighet.

FHIs årsstatistikk for 2021 viser det laveste antall av tuberkulose meldt i Norge noensinne. Dette står i kontrast til at covid-19-pandemien på verdensbasis antas å ha ført til vesentlige tilbakeslag for tuberkulosearbeidet, med betydelig økning av tuberkuloseforekomst og -dødelighet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Årsrapporten oppsummerer epidemiologisk informasjon om tuberkulose meldt i Norge i 2021 og smittesporings- og behandlingsresultater for pasienter meldt I 2020.  

Lav forekomst har sammenheng med koronarestriksjoner

Det ble meldt 154 tilfeller av tuberkulose i Norge i 2021.  Dette er det laveste totalantallet meldt av tuberkulose i Norge noensinne og tilsvarer en insidens på 3 per 100.000, som er en av de laveste tuberkuloseforekomstene i Europa. Av disse 154 personene var 26 norskfødte, hvilket tilsvarer en enda lavere insidens på 0,4 per 100.000 i denne gruppen.   

Antall utenlandsfødte med tuberkulose var 128. 

– Det er en vesentlig reduksjon sammenlignet med foregående år. Dette må ses i sammenheng med redusert innvandring til Norge under covid-19-pandemien og forventes å øke når innreisemønsteret igjen normaliseres, sier overlege Trude Arnesen i Folkehelseinstituttet. 

Multiresistent tuberkulose

Det ble meldt 10 tilfeller av multiresistent tuberkulose (MDR TB), det vil si tuberkulose som er resistent (motstandsdyktig) mot de viktige tuberkulosemedisinene  rifampicin og isoniazid. Sammenholdt med et lavt totalt antall tuberkulosetilfeller, utgjør dette en markant økning i andelen MDR TB etter to år med henholdsvis ett og to tilfeller av MDR-TB per år i Norge.  

I smittesporinger fra 2020, som er det siste året med komplette data, ble det funnet 802 nærkontakter til tuberkulosepasienter. For disse foreligger det svar på IGRA for 701, hvorav 116 testet positivt. 10 ble diagnostisert med tuberkulosesykdom og 61 startet forebyggende behandling.  

– Dette viser hvor viktig det er å opprettholde det målrettede arbeidet for å forhindre tuberkulosesmitte i samfunnet, sier Arnesen.