Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Spør vaksne i Vestland om livet deira»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Spør vaksne i Vestland om livet deira

Nyhet

Spør vaksne i Vestland om livet deira

I april og mai gjennomfører Folkehelseinstituttet og Vestland fylkeskommune ei folkehelseundersøking blant vaksne over 18 år i alle kommunane i fylket.

I april og mai gjennomfører Folkehelseinstituttet og Vestland fylkeskommune ei folkehelseundersøking blant vaksne over 18 år i alle kommunane i fylket.


25. april 2022: Artikkelen omsett til nynorsk.

Folkehelseundersøkinga i Vestland 2022 som startar 20. april, skal gi ny, lokal kunnskap som kan bidra til å betra folks livskvalitet, trivsel og helse. Det er berre dei som er invitert som kan delta.

– For å skapa gode lokalsamfunn er det nødvendig å vita korleis innbyggarane har det, seier seniorrådgivar Thomas Sevenius Nilsen i Folkehelseinstituttet.

Skal støtta lokalt folkehelsearbeid

Folkehelseinstituttet gjennomfører jamleg slike undersøkingar i samarbeid med dei enkelte fylkeskommunane.

Tilsvarande undersøkingar vart gjort i dåverande Hordaland og Sogn og Fjordane i 2018 og 2019.

– Resultata skal trygd opp under folkehelsearbeidet til kommunane og fylkeskommunen. Svara vil òg inngå i forsking, seier seniorrådgivar Thomas Sevenius Nilsen i Folkehelseinstituttet.

Dei første resultata er venta tidlegast åtte veker etter at undersøkinga er avslutta den 8. mai.

Spør om dette

Over 160.000 innbyggarar over 18 år får i desse dagane invitasjon til å delta i undersøkinga. Det er berre dei som blir invitert på sms/e-post som skal svara. Dette blir dei spurde om:

  • nærmiljø
  • helse
  • sosial trygd (hjelp frå venner, familie eller andre)
  • helserelatert åtferd
  • skadar
  • fysisk miljø
  • livskvalitet
  • demografiske opplysningar (opplysningar om seg sjølv)
  • reisevanar

Fylkeshelseundersøkingar er gjennomført i mange fylke dei siste åra. Undersøkingane har spørreskjema med litt ulikt innhald, men alle undersøkingane skjer i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og den enkelte fylkeskommunen.

Mer informasjon