Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Røkt laks mistenkt som kilde til utbrudd av listeriose»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Røkt laks mistenkt som kilde til utbrudd av listeriose

Nyhet

Røkt laks mistenkt som kilde til utbrudd av listeriose

Folkehelseinstituttet har oppdaget et utbrudd forårsaket av bakterien Listeria monocytogenes. Så langt er det påvist smitte hos fire personer.

Folkehelseinstituttet har oppdaget et utbrudd forårsaket av bakterien Listeria monocytogenes. Så langt er det påvist smitte hos fire personer.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Prøvene er tatt mellom februar og august i år (2022). De fire personene er i alderen 50 - 90 år, to kvinner og to menn, og de er bosatt i Nordland, Trøndelag, Oslo og Viken. Alle har vært innlagt i sykehus.

Det er påvist bakterier med lik genetisk profil i prøver fra alle fire pasientene. I tillegg er det ett mistenkt tilfelle hvor vi venter på endelig avklaring av prøveresultatet. 

Folkehelseinstituttet har samarbeidet med kommunehelsetjenesten, de mikrobiologiske laboratoriene, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha en felles smittekilde.

Tre av de fire pasientene har blitt intervjuet av Mattilsynet. Alle oppgir å ha spist røkt laks eller røkt ørret i tiden før de ble syke og to av dem oppgir røkt laks fra samme produsent. Under utbruddsetterforskningen ble utbruddsbakterien funnet i lav konsentrasjon i et produkt fra denne produsenten. Prøven var en rutineprøve tatt ut i forbindelse med Mattilsynets overvåkningsprogram for spiseferdige produkter i 2022.

Mattilsynet gjennomførte derfor en inspeksjon hos produsenten og innhentet flere miljøprøver som ble analysert hos Veterinærinstituttet. Bakterien Listeria monocytogene ble funnet i prøvene og Mattilsynet har derfor besluttet at virksomheten måtte trekke flere produkter fra markedet.

Risikogruppene bør unngå enkelte matprodukter

Listeriose er en sjelden, men alvorlig sykdom som hovedsakelig rammer gravide, personer med nedsatt immunforsvar og eldre med svekket allmenntilstand.

Listeria smitter vanligvis gjennom mat, spesielt kjølelagrede matvarer med lang holdbarhetstid som spises uten videre varmebehandling.

– Personer i risikogrupper, det vil si gravide, personer med nedsatt immunforsvar og eldre med svekket allmenntilstand bør unngå matprodukter som kan gi risiko for listeriose, sier seniorrådgiver Heidi Lange i Folkehelseinstituttet.

Typiske matprodukter hvor det kan være risiko for listeriosebakterien er røkt fisk, rakfisk, myke og halvmyke oster, upasteurisert melk og en del oppskåret kjøttpålegg.

Her er det mer informasjon og forholdsregler som immunsupprimerte, gravide og andre utsatte grupper kan følge for å redusere risiko for matbåren smitte.

Om listeriose

Listeriose kan gi ulike symptomer som diaré, milde influensalignende plager, blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse. Bakterien kan også smitte fra mor til barn under graviditeten og føre til alvorlig sykdom hos fosteret.

Tiden fra smitte til sykdommen starter (inkubasjonstiden) er vanligvis fra noen dager til tre uker, men i sjeldne tilfeller kan den være opp til tre måneder. Infeksjonen kan behandles med antibiotika.

De fleste mennesker kan spise matvarer som inneholder Listeria-bakterien uten å bli syke.

Listeria-bakteriene finnes naturlig i miljøet, og kan av og til være årsak til sykdom hos både dyr og mennesker. Matprodusenter må ha god hygiene for å forebygge Listeria. Bakterien kan vokse i enkelte langtidsholdbare matvarer som oppbevares kjølig. Listeria i matvirksomheter skyldes ofte ufullstendige skiller mellom rene og urene områder, samt uheldige rutiner og utilstrekkelig renhold