Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Risiko ved covid-19-epidemien, influensa, RSV-infeksjon og kikhoste i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Risiko ved covid-19-epidemien, influensa, RSV-infeksjon og kikhoste i Norge

Nyhet

Risiko ved covid-19-epidemien, influensa, RSV-infeksjon og kikhoste i Norge

Folkehelseinstituttet vurderer utviklingen av covid-19-epidemien i Norge i situasjonsrapporter samt i oppdragsbesvarelser til Helse- og omsorgsdepartementet.

Folkehelseinstituttet vurderer utviklingen av covid-19-epidemien i Norge i situasjonsrapporter samt i oppdragsbesvarelser til Helse- og omsorgsdepartementet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

 • Se siste og tidligere publiserte risikovurderinger på siden Risikovurderinger
 • Risikovurderingen for covid-19 bygger blant annet på modellerte scenarier for epidemien de nærmeste månedene. Se siste modelleringsrapport på siden Koronavirus-modellering ved FHI

Samlet risikovurdering

 • Det er sannsynlig at vi denne vinteren får en bølge av covid-19 og epidemier av influensa, RSV-infeksjon og kanskje også kikhoste. De tre sistnevnte kan bli større enn vi er vant til fra før pandemien.
 • Belastningene på sykehusene, herunder deres barneavdelinger, kan bli stor. Dersom flere epidemier eller bølger kommer samtidig, kan belastningen bli betydelig. Dersom de kommer etter hverandre, kan belastingen bli langvarig.
 • Bølgene og epidemiene kan starte før jul, men mest sannsynlig blir den største belastningen i januar og februar.
 • Kommunehelsetjenesten kan også få stor belastning.
 • Stort sykefravær vil belaste samfunnet generelt og helsetjenesten spesielt

Samlet konklusjon og anbefaling om håndtering

 • Det kan bli uvanlig stor belastning på folkehelsa og helsetjenesten fra luftveisinfeksjoner denne vinteren.
 • Sykehusene må forberede seg på at det vil komme bølger eller epidemier av flere luftveisinfeksjoner denne vinteren og dermed sannsynligvis flere innleggelser enn de vanlige prepandemiske vintrene.
 • Fastleger, legevakter og sykehjem må også forberede seg på økt belastning.
 • Belastningen kan starte allerede fra desember og bli langvarig dersom bølger og epidemier kommer etter hverandre. Samtidige bølger eller epidemier kan gi stor belastning.
 • Vaksinasjon av risikogrupper mot influensa og covid-19 er viktig for å redusere hyppigheten av alvorlig sykdom. Helsepersonell bør følge vaksinasjonsanbefalingene.
 • Befolkningen bør følge rådene om hoste- og håndhygiene.
 • Personer som blir syke med nye luftveissymptomer, bør holde seg hjemme til de ikke lenger føler seg syke.

Situasjonen

 • En ny koronabølge ser ut til å begynne nå med økt smittespredning og økende antall sykehusinnleggelser. Foreløpig dominerer omikron BA.5-varianten, men flere andre omikronvarianter som omgår immuniteten bedre, er på frammarsj.
 • Det er fortsatt svært lav influensaaktivitet og ingen sikre tegn på at vinterens influensaepidemien er ved starten.
 • Det er lite smitte med RS-virus nå, men en liten økning. Det er usikkert om dette er starten på vinterens RSV-infeksjonsepidemi.
 • Det er svært få påviste tilfeller av kikhoste.

Risikovurdering for covid-19

 • Det er utbredt immunitet i befolkningen etter at de aller fleste har vært smittet, vaksinert eller begge deler. Siden i sommer har mange eldre og personer med andre risikofaktorer fått oppfrisket beskyttelsen med en ny vaksinedose. Immuniteten vil beskytte de fleste godt mot alvorlig forløp av covid-19.
 • Det sirkulerer nå i Europa en rekke nye omikron-undervarianter som ser ut til å omgå immunitet bedre enn tidligere undervarianter. Det er mulig at én eller flere undervarianter vil bli dominerende og bidra til en vinterbølge.
 • En ny koronabølge ser ut til å være i starten nå.
 • Konsekvensene av en vinterbølge for samfunnet er en økt belastning på fastlegene, hjemmebaserte tjenester, sykehjemmene og sykehusene, men også på resten av samfunnet ved at det blir noe covid-19-relatert sykefravær. For individene er konsekvensene at en del blir smittet og syke, også blant dem som har vært smittet før.
 • Det er lite sannsynlig at en vinterbølge med varianter vi kjenner nå, vil gi betydelig større belastning på sykehusene enn sommerbølgen 2022 ga.
 • Situasjonen er fortsatt uforutsigbar. Det er nødvendig med fortsatt beredskap og overvåking for å håndtere en eventuell variant med betydelig verre egenskaper.

Risikovurdering for influensa

 • Immuniteten i befolkningen antas fortsatt å være lavere enn normalt grunnet lite eller begrenset influensasirkulasjon de siste sesongene, og hovedsakelig av bare ett av flere influensavirus. Det er fremdeles uvanlig mange barn som aldri har møtt influensavirus før.
 • Vi regner det som svært sannsynlig at det blir en influensaepidemi i vinter.
 • Det er usikkert hvilke influensavirus som vil dominere. Epidemien kan bli stor.
 • Det normale er at influensaepidemiene starter i slutten av desember og når toppen i februar, men vi kan ikke utelukke en tidligere epidemi denne vinteren.

Risikovurdering for RSV-infeksjon

 • Det er trolig fortsatt mindre immunitet i befolkningen, og særlig blant små barn, enn før pandemien.
 • Vi regner det som svært sannsynlig at det blir en epidemi av RSV-infeksjon i vinter.
 • Antallet innleggelser blir sannsynligvis større enn i årene før pandemien.

Risikovurdering for kikhoste

 • Situasjonen er uforutsigbar. Vi regner det likevel som sannsynlig at det blir betydelig mer kikhoste det kommende året.
 • Økningen kan føre til at antallet innleggelser av spedbarn kan bli større enn i årene før pandemien.