Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Resistente bakterier: NORM og NORM-VET rapporten for 2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Resistente bakterier: NORM og NORM-VET rapporten for 2021

Nyhet

Resistente bakterier: NORM og NORM-VET rapporten for 2021

Siden 2012 har det vært en markant nedgang i total antibiotikabruk i Norge. Tallene fra NORM 2021 viser en reduksjon på 33 prosent. Rapporten viser at forekomsten av resistente mikrober fortsatt er stabil og på et lavt nivå sammenliknet med verden utenfor Norden.

Norm Norm-vet_Rapport_Side_001.png

Siden 2012 har det vært en markant nedgang i total antibiotikabruk i Norge. Tallene fra NORM 2021 viser en reduksjon på 33 prosent. Rapporten viser at forekomsten av resistente mikrober fortsatt er stabil og på et lavt nivå sammenliknet med verden utenfor Norden.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Det er urovekkende at det globale forbruket av antibiotika er på vei opp, mest til dyr og dyr i matproduksjon, men også til mennesker. Spesielt er dette situasjonen utenfor de nordiske land. Et høyt forbruk, spesielt av de bredspektrede antibiotika-klassene presser bakterienes biologi til å utvikle motstand eller resistens mot stadig flere preparater. 

Vi bør fortsatt strekke oss mot nye mål

Det er alltid mulig å forbedre riktig antibiotikabruk: rett medisin til rett tid og i rett dose. NORM-rapporten fra 2021 peker på at det for mennesker først og fremst handler om å bruke riktig type antibiotika til de riktige pasientene. NORM-VET rapporten oppsummerer resistensutviklingen blant både matproduserende dyr og kjæledyr. Et viktig perspektiv for både dyrehelse og humanhelse er En helse-perspektivet, det at det er en bro mellom forekomst av resistente bakterier i både dyr, mennesker og miljø.

– Selv om mye er oppnådd i tidligere målsettinger er det sannsynligvis fortsatt forbedringsområder, for eksempel i individualisering i doser eller varighet av kur og valg av antibiotika. Man kan derfor forvente at det er mulig å oppnå en ytterligere reduksjon i antibiotikaforbruket og en enda mer smalspektret terapiprofil, sier overlege Gunnar Skov Simonsen som leder arbeidet med rapportene.

– Det er tross alt bruk av bredspektrede preparater som er driverne for resistensutvikling i bakterier, understreker han.

Primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Siden 2012 har det vært en markant nedgang i total antibiotikabruk i Norge, i alt er nedgangen på 33 prosent. Under covid-19 pandemien har det vært en signifikant nedgang i bruken av systemiske antibiotika. Hovedårsaken er mindre forskriving i primærhelsetjenesten av antibiotika mot luftveisinfeksjoner. Tiltak med infeksjonskontroll kan også ha redusert forekomsten av luftveissykdommer og mange kan ha hatt en høyere terskel for å oppsøke lege med symptomer på slike plager.

Den jevne nedgangen de siste årene kan også skyldes økt oppmerksomhet om antimikrobiell resistens, både blant helsepersonell og i befolkningen generelt. En stor andel av allmennlegene har gjennomført kvalitetsforbedrende kurs om riktig forskrivningspraksis.

I spesialisthelsetjenesten er det er en nedgang i antibiotikabruken på 14 prosent sammenlignet med 2012 og en nedgang på 11 prosent sammenlignet med 2019 (før pandemien). Terapimønsteret for antibiotikabruk i sykehus endrer seg ikke mye fra det ene året til det andre, men det er en klar trend mot mer bruk av antibiotika som er anbefalt terapi i de nasjonale retningslinjene. Bruken av bredspektrede antibiotika er redusert siden 2012. Pasienter som får behandling i spesialisthelsetjenesten, har andre karakteristika enn pasienter i primærhelsetjenesten. Mange som blir innlagt i sykehus er sykere, har flere diagnoser eller gjennomgår behandlingsløp som tilsier et økt behov for behandling med antibiotika. Men også her fortsetter arbeidet med å sette søkelys på fornuftig antibiotikaterapi.

Ri på bølgen av smitteverntiltak?

I tillegg til riktig bruk av antibiotika er det nødvendig å satse på smittevern både i samfunnet generelt og i helseinstitusjoner.

– Pandemien har vært en viktig påminnelse om betydningen av smitteverntiltak og vi er blitt minnet om enkle tiltak som håndvask. Nå er det om å gjøre at vi ikke vender ryggen til gode rutiner. Fremtidige rapporter vil gi oss innsikt i om vi lykkes i det, sier Skov Simonsen.

Vil du vite mer? Hør podkasten om NORM NORM-VET

Gunnar Skov Simonsen som leder NORM, tilknyttet Universitetetssykehuset i Nord-Norge og Folkehelseinstituttet, og Anne Margrete Urdahl, seniorforsker ved Veterinærinstituttet er gjester i en ny episode i Folkehelsepodden. Her oppsummerer de situasjonen når det gjelder antibiotikaresistens for mennesker og dyr i Norge.