Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Råd til jegere og andre som ferdes i skog og mark»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Råd til jegere og andre som ferdes i skog og mark

Nyhet

Råd til jegere og andre som ferdes i skog og mark

Høsten er tiden for jakt og ferdsel i naturen. Jegere og personer som ferdes i skog og mark bør være oppmerksomme på hvordan man kan unngå smitte med harepest og fugleinfluensa.

En jeger som skyter etter en fugl
Illustrasjon: Colourbox.

Høsten er tiden for jakt og ferdsel i naturen. Jegere og personer som ferdes i skog og mark bør være oppmerksomme på hvordan man kan unngå smitte med harepest og fugleinfluensa.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Fugleinfluensa

Det pågår i år et omfattende utbrudd av fugleinfluensa hos villfugl i Norge, og fugleinfluensaviruset er nylig også påvist hos rødrev. Sykdommen smitter svært sjelden til mennesker, og har på verdensbasis kun skjedd etter svært nær kontakt med syke eller døde fugler. Fugleinfluensa er aldri påvist hos mennesker i Norge. Siden slike virus hos fugl alltid er i endring og kan utvikle nye egenskaper, anbefales det likevel å ta noen enkle forholdsregler for å beskytte seg mot smitte.

Råd som forebygger smitte med fugleinfluensa

 • Ikke ta på syke eller døde fugler.
 • Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.
 • Varsle Mattilsynet ved funn av syke eller døde fugler av enkelte arter. I tillegg ønsker Mattilsynet at det meldes om funn av syke rovdyr og sjøpattedyr.
 • Kontakt lege dersom du har hatt kontakt med fugl eller andre dyr med mistenkt eller bekreftet smitte, og du utvikler influensalignende symptomer og/eller øyekatarr de 10 påfølgende dagene.
 • Hunder og katter bør holdes unna syke og døde fugler.

Fuglejegere i hele landet oppfordres til god hygiene i forbindelse med jakt for å unngå smitte av fugleinfluensa. Se råd til fuglejegere på Mattilsynets sider.

Harepest

Veterinærinstituttet har også i løpet av august påvist harepest (tularemi) på flere harer fra området øst for Oslofjorden og fra Trøndelag. Det er tegn på at bakterien finnes i disse områdene, men den kan også finnes andre steder i landet. Harepest kan smitte til mennesker. Sykdommen kan overføres direkte fra harer eller smågnagere, via bitt av flått og myggstikk, via forurenset drikkevann, eller ved innånding av støv. Det registreres hvert år tilfeller med harepest hos mennesker i Norge. Hittil i år er det rapportert 30 tilfeller av harepest hos mennesker, og de fleste smittede er fra Viken og Trøndelag.

Råd som forebygger smitte med harepest

I områder der det er påvist harepest, og/eller det er mye smågnagere, kan du unngå smitte ved å følge disse rådene:

 • Ikke drikk vann rett fra naturen i områder med mye smågnagere. Du kan drikke vannet hvis du koker eller desinfiserer det på annen måte.
 • Unngå kontakt med syke eller selvdøde harer, mus og lemen. Bruk hansker hvis håndtering er nødvendig, og vask hendene etterpå.
 • Vær forsiktig med å bade i eller vaske deg med vann hvor det er synlig rester av døde dyr i vannet.
 • Bygninger og drikkevannsbrønner bør sikres mot smågnagere.
 • Du kan bli smittet ved å puste inn støv, for eksempel ved stabling av ved, eller ved å feie opp muselort. Ved rengjøring bruk heller en fuktig klut. Husholdningsklor hvor 1 dl klorin blandes i 5 liter vann kan brukes for å fjerne smittestoffer. Bruk gjerne hansker. Husk å vaske hendene godt etterpå.
 • Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med selvdøde eller syke harer, eller smågnagere som lemen. De kan ha fått bakterien i munnhulen og overføre smitte til mennesker.
 • Bruk mygg- og flåttbeskyttelse.

Om sykdommen harepest (tularemi)

Harepest gir vanligvis et mildt sykdomsbilde hos mennesker. Sykdommen starter vanligvis akutt med feber, frysninger, hodepine og tretthet. Ubehandlet kan sykdomsforløpet være langvarig. Sykdommen behandles med antibiotika. Kontakt lege om du tror du kan være smittet.