Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ny studie om drikkevann i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ny studie om drikkevann i Norge

Nyhet

Ny studie om drikkevann i Norge

Folkehelseinstituttet har nå startet Trykkløsstudien. Dette er en nasjonal studie om drikkevann, der vi skal undersøke hvor mange innbyggere som får magesyke av drikkevannet etter arbeid på drikkevannsledninger, hvor det har vært lite trykk i vannledningene.

Illustrasjonsbilde. Colourbox.com
Illustrasjonsbilde. Colourbox.com

Folkehelseinstituttet har nå startet Trykkløsstudien. Dette er en nasjonal studie om drikkevann, der vi skal undersøke hvor mange innbyggere som får magesyke av drikkevannet etter arbeid på drikkevannsledninger, hvor det har vært lite trykk i vannledningene.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Målet med studien er å redusere risikoen for at innbyggere skal få gastroenteritt (magesyke) som følge av vedlikeholds- og reparasjonsarbeid på vannledningsnettet.   

– Til vanlig er det trykk i vannledningene, slik at omkringliggende vann ikke trenger inn på ledningsnettet. Dersom det blir trykkløst, er det en mulighet for at forurenset vann med smittestoffer som virus, bakterier eller parasitter kommer inn i drikkevannet, sier forsker Camilla Svendsen, som er prosjektleder for studien ved FHI.

I studien skal FHI også kartlegge hvilke tiltak kommunene gjør, som kan forhindre forurensning av drikkevannet ved tilfeller av trykkløst ledningsnett.

– Vi har ikke nok kunnskap om hvilke tiltak og kombinasjoner av tiltak som best reduserer risiko for at berørte personer blir magesyke som følge av arbeid på vannledningsnettet, sier Svendsen. 

Vil rekruttere 12.000 deltakere via SMS 

FHI samarbeider med rundt 35 kommuner i Norge for å gjennomføre studien. Trykkløsstudien baserer seg på spørreskjemaer til husstander, og kommuner med ansvar for vannforsyning. Det er behov for 12.000 deltakere. Studien vil vare fram til midten av 2023, og deltakere vil bli rekruttert i løpet av hele studieperioden.

– Vi håper at mange vil takke ja til å delta. Vi trenger deltakernes kunnskap for å kartlegge hvor mange som blir syke. Målet vårt er å bidra til å sikre et godt og trygt drikkevann, sier Svendsen.

Kommunene som er med i studien, fyller ut et rapporteringsskjema hver gang det har vært arbeid hvor vannledninger har vært trykkløse. 11 til 14 dager etter dette arbeidet, vil kommunen sende ut SMS til innbyggere som er berørt av arbeidet, og til en kontrollgruppe som ikke er berørt. SMS-en vil inneholde informasjon om hvordan man kan delta i spørreundersøkelsen. 

Trykkløsstudien er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet og godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).   

Om trykkløse vannledninger  

Kommunen jobber for at innbyggerne skal få rent drikkevann i springen hver dag. Dessverre skjer det hendelser på ledningsnettet fra tid til annen som krever utbedringer og reparasjoner. Tilfeller der en drikkevannsledning kan bli trykkløs er for eksempel ved vannavstengning eller større lekkasjer og sprekker. Tidligere forskning har vist at arbeid på drikkevannsledninger hvor det er bortfall av trykk i vannledningen, gir økt risiko for forbigående magesyke hos berørte vannabonnenter.  

Kommunene iverksetter ulike tiltak for å forhindre at drikkevannet blir forurenset med smittestoffer ved arbeid på drikkevannsledninger, som for eksempel å pumpe ut vann av grøft, spyling av ledninger og klorering av vannet. Noen kommuner sender rutinemessig ut kokevarsel eller kokeanbefaling til innbyggerne.