Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sesongen for omgangssyke med norovirus er like om hjørnet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sesongen for omgangssyke med norovirus er like om hjørnet

Nyhet

Sesongen for omgangssyke med norovirus er like om hjørnet

De første utbruddene med norovirus er meldt til Folkehelseinstituttet denne høsten. Høst og vinter er høysesong for omgangssyke forårsaket av norovirus. God håndhygiene med såpe og vann minsker sjansen for at du blir smittet og beskytter mot videre spredning av viruset.

De første utbruddene med norovirus er meldt til Folkehelseinstituttet denne høsten. Høst og vinter er høysesong for omgangssyke forårsaket av norovirus. God håndhygiene med såpe og vann minsker sjansen for at du blir smittet og beskytter mot videre spredning av viruset.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Norovirus er svært smittsomt og spres lett fra person til person på steder hvor mange folk samles, eller folk bor tett. De syke er mest smittsomme mens de har oppkast og diaré, men de er også smittsomme i en kort periode før symptomstart og et par dager etter symptomene har gitt seg.  

 God hånd- og kjøkkenhygiene forebygger smitte 

De som har omgangssyke eller mistenker at de kan være smittet, for eksempel etter å ha vært i kontakt med personer som er syke, bør være ekstra nøye med håndhygienen. De bør ikke tilberede og servere mat til andre, sier seniorrådgiver Horst Bentele ved FHI.  

 Med god håndhygiene menes hyppig håndvask med såpe og rennende vann.  Studier har vist at alkoholbasert hånddesinfeksjon som sprit har begrenset effekt mot norovirus.  

Viktig med tilrettelegging for håndvask 

– På steder der mange er samlet bør det være enkelt å få vasket hendene, og det er viktig at det tilrettelegges for dette for eksempel på skoler, i barnehager og lignende, sier seniorrådgiver Horst Bentele ved Folkehelseinstituttet.  

Når kan du gå tilbake til skole og jobb? 

Vanligvis kan du vende tilbake til skole eller jobb når du føler deg frisk igjen. Barn i barnehage eller personer som håndterer mat (for eksempel storkjøkken, kantine, restaurant eller lignende) bør ikke vende tilbake til barnehage eller arbeid før 48 timer etter at oppkast og diaré har gitt seg.  

Norovirus i helseinstitusjoner 

Norovirus var den klart vanligste årsaken til utbrudd av smittsom sykdom i helseinstitusjoner før covid-19.  

– På denne årstiden (høst og vinter) bør helseinstitusjoner alltid mistenke norovirusinfeksjon dersom noen av de ansatte eller pasienter/beboere har oppkast eller diaré, sier Horst Bentele ved FHI. 

Tiltak i helseinstitusjoner 

For å hindre videre smittespredning er det viktig at tiltak iverksettes raskt. Det viktigste enkelttiltaket ved siden av skjerpet håndhygiene er isolasjon av den eller de som er syke.  

Helsepersonell, kjøkkenpersonell og renholdere som arbeider i helsetjenesten skal ikke være på jobb dersom de har symptomer på smitte med norovirus (oppkast/diaré) og bør ikke vende tilbake til arbeid før 48 timer etter at oppkast og diaré har gitt seg. Ledelsen ved institusjonen, smittevernpersonale og kommunelegen bør informeres raskt, og det bør oppnevnes en person som er ansvarlig for utbruddshåndteringen. 

Varsling om utbrudd 

Ved mistanke om utbrudd av norovirus ved en helseinstitusjon skal man varsle kommunelegen og FHI gjennom CIM-VESUV (system for utbruddsvarsling). Hvis det har gått mer enn fire dager fra siste syke pasient eller ansatt ble symptomfri til neste sykdomstilfelle, varsles det som to separate utbrudd. Utbrudd på flere avdelinger på samme helseinstitusjon, der man regner det som lite sannsynlig at smitte har skjedd mellom avdelingene, varsles som separate utbrudd.