Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nasjonal resistensovervåkning av hepatitt C-virus»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nasjonal resistensovervåkning av hepatitt C-virus

Nyhet

Nasjonal resistensovervåkning av hepatitt C-virus

Fra mai 2022 starter nasjonal resistensovervåkning av hepatitt C-virus (HCV) opp i Norge. Overvåkningen etableres som et samarbeid mellom register for Resistensovervåkning av virus i Norge (RAVN) og referanselaboratoriet for hepatittvirus ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Fra mai 2022 starter nasjonal resistensovervåkning av hepatitt C-virus (HCV) opp i Norge. Overvåkningen etableres som et samarbeid mellom register for Resistensovervåkning av virus i Norge (RAVN) og referanselaboratoriet for hepatittvirus ved Folkehelseinstituttet (FHI).


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

De siste årene har det kommet en rekke nye effektive antivirale medikamenter mot hepatitt C-virus (HCV) som gir mulighet til å kurere HCV. Ved å tilby alle en effektiv behandling vil det redusere forekomsten av kronisk HCV, og dermed videre smitte.

– Effekten av behandling avhenger blant annet av virusets følsomhet for medikamentet, og i denne sammenheng er det viktig å overvåke forekomsten av resistens mot antivirale midler, sier overlege Anne-Marte Bakken Kran ved Folkehelseinstituttet. 

Derfor har overvåkingssystemet Resistensovervåkning av virus i Norge (RAVN) i samarbeid med referanselaboratoriet ved FHI lenge arbeidet for å etablere en nasjonal resistensovervåkning av HCV.

Norge skal redusere forekomsten av hepatitt C med 90 prosent

Verdens helseorganisasjon (WHO) har fremmet et mål om å eliminere hepatitt C som et folkehelseproblem innen 2030, der behandling med antivirale midler mot hepatitt C-virus (HCV) er en sentral del av strategien.

Den norske regjering har fulgt opp dette med en nasjonal strategi som har som mål å redusere forekomsten av hepatitt C med 90 prosent innen 2024, og at ingen skal dø av hepatitt C etter 2023.

– Referanselaboratoriet for hepatitt ved FHI har nylig etablert en metode for helgenomsekvensering av HCV som vil gjøre det mulig å gjennomføre en systematisk nasjonal resistensovervåkning. Et slikt overvåkningsprogram vil være egnet til å følge med på hvordan økt bruk av antiviralia påvirker resistensforekomst, og vil dermed kunne bli et viktig bidrag til å nå målet om å eliminere hepatitt som et folkehelseproblem, sier overlege Anne-Marte Bakken Kran.

Videre kan et overvåkningsprogram danne grunnlag for norske retningslinjer for resistenstesting, og være et verktøy for å overvåke og justere norske behandlingsanbefalinger.

Slik gjennomføres overvåkingen

FHI oppfordrer til at det sendes inn prøver fra alle pasienter med nyoppdaget HCV-infeksjon, herunder re-infeksjon etter vellykket behandling.  Det bes om at det sendes inn 1 ml EDTA-plasma eller serum merket “HCV resistensovervåkning” til FHI. Viruskonsentrasjon (IU/ml) angis på remissen. Det er utarbeidet spesialremisse for formålet.

I tillegg til at resultat av resistensundersøkelse og genotyping inngår i den nasjonale resistensovervåkningen, vil alle prøver besvares individuelt til rekvirent og dermed bidra til et bedre klinisk beslutningsgrunnlag. Se her for nærmere beskrivelse om forsendelse og svartid.

Se også