Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nasjonal resistensovervåkning av hepatitt C-virus»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nasjonal resistensovervåkning av hepatitt C-virus

Nyhet

Nasjonal resistensovervåkning av hepatitt C-virus

Fra mai 2022 starter nasjonal resistensovervåkning av hepatitt C-virus (HCV) opp i Norge. Overvåkningen etableres som et samarbeid mellom register for Resistensovervåkning av virus i Norge (RAVN) og referanselaboratoriet for hepatittvirus ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Fra mai 2022 starter nasjonal resistensovervåkning av hepatitt C-virus (HCV) opp i Norge. Overvåkningen etableres som et samarbeid mellom register for Resistensovervåkning av virus i Norge (RAVN) og referanselaboratoriet for hepatittvirus ved Folkehelseinstituttet (FHI).


De siste årene har det kommet en rekke nye effektive antivirale medikamenter mot hepatitt C-virus (HCV) som gir mulighet til å kurere HCV. Ved å tilby alle en effektiv behandling vil det redusere forekomsten av kronisk HCV, og dermed videre smitte.

– Effekten av behandling avhenger blant annet av virusets følsomhet for medikamentet, og i denne sammenheng er det viktig å overvåke forekomsten av resistens mot antivirale midler, sier overlege Anne-Marte Bakken Kran ved Folkehelseinstituttet. 

Derfor har overvåkingssystemet Resistensovervåkning av virus i Norge (RAVN) i samarbeid med referanselaboratoriet ved FHI lenge arbeidet for å etablere en nasjonal resistensovervåkning av HCV.

Norge skal redusere forekomsten av hepatitt C med 90 prosent

Verdens helseorganisasjon (WHO) har fremmet et mål om å eliminere hepatitt C som et folkehelseproblem innen 2030, der behandling med antivirale midler mot hepatitt C-virus (HCV) er en sentral del av strategien.

Den norske regjering har fulgt opp dette med en nasjonal strategi som har som mål å redusere forekomsten av hepatitt C med 90 prosent innen 2024, og at ingen skal dø av hepatitt C etter 2023.

– Referanselaboratoriet for hepatitt ved FHI har nylig etablert en metode for helgenomsekvensering av HCV som vil gjøre det mulig å gjennomføre en systematisk nasjonal resistensovervåkning. Et slikt overvåkningsprogram vil være egnet til å følge med på hvordan økt bruk av antiviralia påvirker resistensforekomst, og vil dermed kunne bli et viktig bidrag til å nå målet om å eliminere hepatitt som et folkehelseproblem, sier overlege Anne-Marte Bakken Kran.

Videre kan et overvåkningsprogram danne grunnlag for norske retningslinjer for resistenstesting, og være et verktøy for å overvåke og justere norske behandlingsanbefalinger.

Slik gjennomføres overvåkingen

FHI oppfordrer til at det sendes inn prøver fra alle pasienter med nyoppdaget HCV-infeksjon, herunder re-infeksjon etter vellykket behandling.  Det bes om at det sendes inn 1 ml EDTA-plasma eller serum merket “HCV resistensovervåkning” til FHI. Viruskonsentrasjon (IU/ml) angis på remissen. Det er utarbeidet spesialremisse for formålet.

I tillegg til at resultat av resistensundersøkelse og genotyping inngår i den nasjonale resistensovervåkningen, vil alle prøver besvares individuelt til rekvirent og dermed bidra til et bedre klinisk beslutningsgrunnlag. Se her for nærmere beskrivelse om forsendelse og svartid.

Se også