Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Mindre hiv, gonoré og syfilis under pandemien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Mindre hiv, gonoré og syfilis under pandemien

Nyhet

Mindre hiv, gonoré og syfilis under pandemien

Antall meldte tilfeller av gonoré, syfilis og hiv gikk ned i 2021. Det viser tall på forekomst av meldingspliktige seksuelt overførbare infeksjoner som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2021.

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com
Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Antall meldte tilfeller av gonoré, syfilis og hiv gikk ned i 2021. Det viser tall på forekomst av meldingspliktige seksuelt overførbare infeksjoner som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2021.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Tallene kommer fram i Folkehelseinstituttets foreløpige årsrapport for 2021 om seksuelt overførbare infeksjoner som ble meldt til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Den årlige rapporteringen av klamydia meldt til MSIS kommer noe senere, og en samlet årsrapport som inkluderer klamydia vil bli publisert 15. juni 2022.

Gonorétallene ble halvert

I 2021 ble det meldt 555 gonorétilfeller i Norge mot 1045 tilfeller i 2020 og 1704 tilfeller i 2019. Nedgangen i meldte tilfeller var både hos menn som har sex med menn og heteroseksuelt smittede menn og kvinner.

 • 425 menn og 130 kvinner ble meldt smittet med gonoré i 2021.
  • Menn: 308 (72 prosent) ble smittet homoseksuelt og 117 (28 prosent) ble smittet heteroseksuelt.
  • Kvinner: Alle ble smittet heteroseksuelt

Bortsett fra under pandemien har gonorétilfellene i Norge økt gjennom flere år, til tross for utstrakt testing og screening i utsatte grupper.

– Økt kondombruk og sikrere sex hos risikoutsatte grupper er helt nødvendig for å snu utviklingen, sier seniorrådgiver Øivind Nilsen ved FHI. 

Figur 1: Tilfeller av gonoré meldt MSIS 1993–2021 etter diagnoseår, smittemåte og kjønn

gonore_2021.png

Betydelig nedgang av syfilis

I 2021 ble det meldt 163 tilfeller av syfilis mot 287 tilfeller i 2020.

Etter en markert økning av syfilis i 2020, noe som var overraskende i lys av koronarestriksjonene, var det en betydelig nedgang i meldte syfilistilfeller både hos homo- og heteroseksuelt smittede i 2021.

Noen detaljer om syfilistallene i Norge i 2021:

 • 159 menn og fire kvinner ble meldt smittet med syfilis.
 • 155 (95 prosent) av dem som fikk syfilis var homoseksuelt smittet.
 • Nedgangen i 2021 ses særlig i Oslo, Viken og Innlandet der økningen var spesielt stor i 2020.

Det høye antall tilfeller av syfilis hos menn som har sex med menn de senere årene, bærer preg av et høyt smittepress i miljøer med mye tilfeldig og anonym sex – der smittede uten symptomer antas å spille en viktig rolle i smittespredningen. Homoseksuelt smittede menn med innvandrerbakgrunn og hivpositive er spesielt utsatt for syfilissmitte.

Øivind Nilsen forteller at i 2021 ble kun 10 prosent av syfilistilfellene blant menn som har sex med menn avdekket gjennom smittesporing.

– Det bør derfor tilstrebes en mer effektiv smittesporing rundt den smittede, påpeker Nilsen. 

Figur 2: Tilfeller av syfilis meldt MSIS 1993–2001 etter diagnoseår, smittemåte og kjønn

syfilis 2021.png

Hivtallene fortsetter å synke

I 2021 ble det meldt 102 hivtilfeller i Norge mot 137 tilfeller i 2020. Trenden med nedgang i meldte tilfeller fortsetter, og vi ser nå det laveste antall påviste tilfeller på mer enn 20 år.

– Vi antar at tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling og tilbud om forebyggende medikamentell behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte, er den viktigste årsaken til nedgangen i hivtallene, sier Øivind Nilsen.

Fakta om hivtallene i 2021:

 • Det var størst nedgang hos menn som har sex med menn, der det ble påvist 36 nye tilfeller mot 63 i 2020.
 • Det ble meldt færre hivtilfeller hos innvandrere smittet før ankomst til Norge; 67 tilfeller i 2021 mot 79 tilfeller i 2020 og 102 i 2019.
 • Antall personer meldt smittet i Norge har gått ned med 70 prosent i løpet av de siste 10 årene til 15 tilfeller i 2021. 

Figur 3: Hivinfeksjon i Norge meldt MSIS 1984–2021 etter diagnoseår og risikoutsatte grupper

hiv_2021.png

Smittenedgang kan i stor grad skyldes koronatiltak

– Trenden med nedgang i meldte tilfeller av hiv og gonoré i 2020 og hiv, gonoré og syfilis i 2021 må i stor grad antas å være koronarelatert, sier Nilsen.

Han legger til at omfattende reiserestriksjoner har ført til nedgang i importsmitte. Nedstenging av uteliv og sosial distansering har også trolig bidratt til ytterligere nedgang.

– Vi må derfor være forberedt på en endring i smitteutviklingen framover, sier Nilsen.

Bekymringsfulle trender

Gonoré hos heteroseksuelle, særlig kvinner, har økt markant

Øivind Nilsen sier det er viktig at helsetjenesten er bevisst på at gonoré og syfilis nå forekommer hyppigere hos heteroseksuelle menn og kvinner enn bare for noen få år siden. Særlig blant kvinner har gonoré økt markant de senere årene, der antall tilfeller er nær tidoblet de siste ti år.

– Gonoré har høy smittsomhet. Spredningspotensialet er derfor høyt dersom infeksjonen introduseres i miljøer med mye risikosex eller i ungdomsmiljøer med hyppig partnerskifte, sier Øivind Nilsen.

Kraftig økning av gonoré og syfilis hos menn som har sex med menn

Antall nysmittete med hiv er redusert, men forekomsten av gonoré og syfilis hos menn som har sex med menn har økt kraftig de senere årene. Unntaket er antall gonorétilfeller som har gått ned under pandemien.

Nilsen sier at dette tyder på fortsatt risikofylt sex blant menn som har sex med menn, både i Norge og i utlandet. Han mener de mulige negative effektene av behandlingsstrategien mot hiv må motvirkes med økt kondombruk og informasjon om smitterisiko for andre seksuelt overførbare infeksjoner.

– Gonoré og syfilis er i seg selv potensielt alvorlige sykdommer som må forebygges. Spesielt er den økende resistensen mot antibiotika hos gonokokker (en bakterietype) en alvorlig trussel, sier Øivind Nilsen.