Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Lakselus er fortsatt en utfordring i oppdrettsnæringen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Lakselus er fortsatt en utfordring i oppdrettsnæringen

Nyhet

Legemidler i fiskeoppdrett

Lakselus er fortsatt en utfordring i oppdrettsnæringen

I 2021 ser vi en viss økning i forbruket av legemidler mot lakselus, etter at bruken har vært kraftig redusert siden 2015, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Andre metoder for å fjerne lusa brukes i økende grad.

I 2021 ser vi en viss økning i forbruket av legemidler mot lakselus, etter at bruken har vært kraftig redusert siden 2015, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Andre metoder for å fjerne lusa brukes i økende grad.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Hvert år publiserer Folkehelseinstituttet grossistbasert statistikk for legemidler som er benyttet i norsk fiskeoppdrett, blant annet om antibiotika, midler mot lakselus, innvollsorm og overflateinfeksjoner.

De nye tallene finnes i sin helhet i denne artikkelen:

Årets tall viser blant annet at forbruket av legemidler mot lakselus målt i kilo har hatt en viss økning i 2021 i forhold til årene før. Antall behandlingsdoser er imidlertid redusert i 2021.

– Siden toppåret 2015 har forbruket av legemidler mot lakselus målt i kilo vært lavere enn de foregående årene. Dette kan føre til at resistenssituasjonen over tid kan bedre seg, sier seniorrådgiver Irene Litleskare i Folkehelseinstituttet.

Noe økt forbruk av lakselusmidler

Tabell: Midler mot lakselus (kg aktiv substans)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

azametifos

4059

3037

4630

3904

1269

204

160

154

286

453

cypermetrin

232

211

162

85

48

8

0

0

0

0

deltametrin

121

136

158

115

43

14

10

10

8

5

diflubenzuron

1611

3264

5016

5896

4824

1803

622

1296

1000

240

emamektin

36

51

172

259

232

128

87

114

117

101

teflubenzuron

751

1704

2 674

2509

4 209

293

144

183

1603

308

imidakloprid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3252

hydrogen-peroksid
(100%)
(tonn)

2538

8262

31577

43246

26597

9277

6735

4523

5084

4060

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet, 2022.

Tabellen viser at imidakloprid – det første nye virkestoffet som er registrert mot lakselus på mange år – i 2021 utgjorde en stor andel av legemidler brukt mot lakselus målt i kilo virkestoff. Når tallene ble korrigert for den dosen som brukes per behandling, var imidlertid bruken av imidakloprid på under to prosent av de kjemiske behandlingene. Imidakloprid er et avlusingsmiddel som brukes ved badebehandling i brønnbåt. Vannrensesystemet skal hindre at legemiddel og lus fra badevannet slippes ut i naturen.

Salget av azametifos økte i 2021 med nesten 60 prosent fra året før. De to flubenzuronene kalt diflubenzuron og teflubenzuron hadde i 2021 den laveste bruken i hele tiårsperioden, målt i kilo. Disse stoffene hindrer skalldannelse hos lakselus og kan også ha negativ effekt på andre krepsdyr.  Det har også vært en moderat reduksjon i bruken av deltametrin og emamektin sammenlignet med året før.

Har endret behandlingsmetoder

De siste årene er legemidler mot lakselus blitt mindre brukt, etter at fiskeoppdretterne i økende grad har tatt i bruk disse metodene for å bekjempe lusa:

  • rensefisk
  • varmt vann
  • ferskvann
  • mekanisk fjerning

I perioden 2012–2022 varierte bruken av midler mot lakselus kraftig. Forbruket økte fram til 2015, mens det etter en kraftig reduksjon fra 2016 har ligget på et mye lavere nivå siste årene.

– Dette kan være bra med tanke på resistenssituasjonen, men ikke-medikamentelle behandlingsmetoder kan ha andre problemer, sier Irene Litleskare.

Var inne i en ond sirkel

– Hvorfor økte legemiddelbruken så mye i perioden 2010–2015?

– Jo mer legemidler som ble brukt for å bekjempe lakselusa, desto mer motstandsdyktig ble den mot midlene som ble satt inn i kampen mot den. Nedgangen i bruken av midler mot lakselus de siste årene skyldes at medikamentfrie avlusingsmetoder i større grad er tatt i bruk for å bekjempe lakselusa. Dette er blitt gjort fordi det har utviklet seg utbredt resistens mot de kjemiske midlene som brukes i bekjempelsen av lakselus, svarer Litleskare.