Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kort fødeopphold i de to pandemiårene»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Kort fødeopphold i de to pandemiårene

Nyhet

Kort fødeopphold i pandemiårene

I pandemiårene 2020 og 2021 oppholdt mor seg i gjennomsnitt bare 2,6 døgn på fødeinstitusjonen etter nedkomsten. De siste tjue årene har liggetiden for førstegangsfødende sunket med nesten halvannet døgn, fra fire døgn, viser de endelige 2021-tallene fra Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

I pandemiårene 2020 og 2021 oppholdt mor seg i gjennomsnitt bare 2,6 døgn på fødeinstitusjonen etter nedkomsten. De siste tjue årene har liggetiden for førstegangsfødende sunket med nesten halvannet døgn, fra fire døgn, viser de endelige 2021-tallene fra Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

De endelige 2021-tallene er nå publisert i Medisinsk fødselsregisters statistikkbank, som har tall helt tilbake til 1967. Fra år 2000–2021 har liggetiden endret seg slik for førstegangsfødende (gjennomsnitt):

 • 2021:    2,6 liggedøgn
 • 2020:    2,6 liggedøgn
 • 2019:    2,8 liggedøgn
 • 2001:    4,0 liggedøgn

Mer om 2021-tallene her:

Historisk lavt under pandemien

Kvinners oppholdstid i fødeinstitusjon etter fødsel vært historisk kort under pandemien. Også i andre land er det under pandemien observert kortere opphold for mor etter fødsel (1,2).

  – De siste 20 årene er det blitt vanligere med kortere opphold på fødeinstitusjon, både for førstegangsfødende og flergangsfødende. Det er vanskelig å si noe sikkert om hvordan pandemien har påvirket oppholdstiden, men vi vet at det har vært restriksjoner rundt partnerens tilstedeværelse under barseloppholdet. Det kan hende at dette har ført til at flere kvinner har ønsket tidligere hjemreise, sier overlege Kristine Stangenes i Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.

Synkende tendens

I løpet av de siste 20 årene er det blitt mindre vanlig med lengre opphold i forbindelse med fødsel. Dette gjelder både for førstegangsfødende og for kvinner som har født tidligere (Figur 1).

Figur 1. Kvinners gjennomsnittlige oppholdstid i døgn etter fødsel (vaginal fødsel til termin) ved henholdsvis første, andre og tredje svangerskap eller mer , 2000 til 2021. Kilde: Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet.
Figur 1. Kvinners gjennomsnittlige oppholdstid i døgn etter fødsel (vaginal fødsel til termin) ved henholdsvis første, andre og tredje svangerskap eller mer , 2000 til 2021. Kilde: Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet.

I 2021 var mors gjennomsnittlige oppholdstid ved sykehus etter fødsel 2,6 døgn – et gjennomsnitt for alle fødsler. Kristine Stangenes forteller at oppholdstiden kan være påvirket av mange faktorer.

2021-tallene viser at den gjennomsnittlige oppholdstiden varierer etter fødselsmåte og tidligere fødsler:

 • vaginal fødsel (alle fødsler):                                         2, 4 døgn
 • keisersnitt (alle fødsler):                                               3,6 døgn
 • første vaginale fødsel (fødsel til termin):                     2,8 døgn
 • andre vaginale fødsel eller mer (fødsel til termin):      2,0 døgn

 I løpet av de siste 20 årene er det blitt mindre vanlig med lengre opphold i forbindelse med fødsel. Dette gjelder både for førstegangsfødende og for kvinner som har født tidligere (Figur 1). I 2000 hadde over 70 prosent av kvinnene som fødte sitt første barn til termin oppholdstid på 4 dager eller mer etter fødsel. I 2021 var denne andelen 18 prosent (Figur 2).

Figur 2. Andel førstegangsfødende (vaginal fødsel til termin) med henholdsvis 1, 2, 3, 4 og 5 døgns oppholdstid etter fødsel, 2000-2021. Kilde: Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet.
Figur 2. Andel førstegangsfødende (vaginal fødsel til termin) med henholdsvis 1, 2, 3, 4 og 5 døgns oppholdstid etter fødsel, 2000-2021. Kilde: Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet.

 

Liggetiden på sykehusene varierer

Hvor lenge mor og barn blir værende på sykehuset varierer mellom de forskjellige institusjonene. Figur 3 viser oppholdstid for førstegangsfødende med fødsel til termin i 2021. Gjennomsnittlig oppholdstid for denne gruppen fødende på landsbasis er 2,8 døgn. De fleste fødeinstitusjonene ligger nær denne verdien, men to sykehus peker seg ut med lengst og kortest liggetid i sykehuset:

 • Sykehuset i Lillehammer:        3,6 døgn
 • Brønnøysund fødestue:           1,9 døgn
Figur 3. Gjennomsnittlig oppholdstid ved landets fødeinstitusjoner for førstegangsfødende som føder (vaginal fødsel) barn til termin. Kilde: Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet.
Figur 3. Gjennomsnittlig oppholdstid ved landets fødeinstitusjoner for førstegangsfødende som føder (vaginal fødsel) barn til termin. Kilde: Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet.

Mors oppholdstid etter fødsel kan påvirkes av komplikasjoner under fødselen. Tidligere undersøkelser har imidlertid vist at det trolig ikke er dette som påvirker ulikhetene mellom institusjonene i Norge (1).

– Det er sannsynlig at den observerte variasjonen i gjennomsnittlig liggetid i større grad er påvirket av lokal praksis og kapasitet på barselavdelinger, sier overlege Kristine Stangenes i Medisinsk fødselsregister.

Gjennomsnittlig oppholdstid etter fødsel for mor er tilnærmet lik i de ulike helseregionene; 2,5–2,6 døgn.

Referanser

 1. Gurol-Urganci I, Waite L, Webster K, Jardine J, Carroll F, Dunn G, et al. Obstetric interventions and pregnancy outcomes during the COVID-19 pandemic in England: A nationwide cohort study. PLoS medicine. 2022;19(1):e1003884.
 2. Greene NH, Kilpatrick SJ, Wong MS, Ozimek JA, Naqvi M. Impact of labor and delivery unit policy modifications on maternal and neonatal outcomes during the coronavirus disease 2019 pandemic. Am J Obstet Gynecol MFM. 2020;2(4):100234.
 3. Byhring HS, Balteskard L, Shu J, Mathisen S, Leivseth L, Hykkerud A, et al. Redaktør Vonen B. Helseatlas for fødselshjelp: SKDE rapport; 2019.