Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sesongens influensautbrudd i gang i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sesongens influensautbrudd i gang i Norge

Nyhet

Sesongens influensautbrudd i gang i Norge

Den nasjonale virologiske overvåkingen viser at det har vært en markant økning i influensa A -tilfeller de siste ukene i Norge.

Den nasjonale virologiske overvåkingen viser at det har vært en markant økning i influensa A -tilfeller de siste ukene i Norge.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

– Det har så langt denne sesongen vært usedvanlig lavt nivå av influensa i Norge, men fra uke 10 har økningen vært markant, sier lege Trine Hessevik Paulsen ved FHI.

I uke 12 ble det påvist influensavirus hos 1 179 personer. Andelen positive prøver lå i uke 12 på 11,4 %.

Influensautbruddet er i gang

Siden andelen har krysset 10 % ansees influensautbruddet for å være i gang. Det viruset som påvises mest er et influensa A-virus av subtypen H3N2. Dette er en noe endret utgave i forhold til de H3N2-virusene vi har hatt i Norge tidligere. Det ventes derfor at immuniteten i befolkningen er lavere mot denne varianten enn tidligere varianter.

Økning i sykehusinnleggelser

Det er også sett en betydelig økning i innleggelser med influensa parallelt med økningen i påvisninger av influensavirus de siste ukene. I uke 12 er det inntil videre registrert 136 influensainnleggelser, et tall som ventes å øke noe i dagene som kommer etter hvert som tallene oppdateres.

Usikkerhet om omfang av utbruddet fremover

Det er uvanlig med en økning i influensa på denne tiden av året. Normalt sett er influensaepidemiene på hell på denne tiden. Til forskjell fra tidligere sesonger har det nærmest ikke vært influensa i sirkulasjon gjennom pandemien. Immuniteten i befolkningen mot influensa ventes derfor å være lavere enn normalt. Det er usikkert når toppen av utbruddet nås, og hvor omfattende influensautbrudd det vil bli. Videre økning i influensaaktivitet de nærmeste ukene er likevel sannsynlig. Det ventes at helligdagsperioder som påske samt sesongeffekten ved at det nå raskt går mot vår og sommer vil legge en demper på influensasmitten.

Risikovurdering fra FHI

FHI har utarbeidet en risikovurdering for den nærmeste perioden som ser på covid-19 og influensasituasjonen under ett, se Covid-19-epidemien: Risikovurderinger

Ifølge risikovurderingen bør sykehusene være forberedt på betydelig flere innleggelser av pasienter med influensa i april enn i mars. Kommunene bør være forberedt på å håndtere influensautbrudd i sykehjem. 

Influensavaksinasjon og antiviralia

Det er langt færre som er vaksinert for influensa enn for covid-19 – også blant risikogruppene er det mange som ikke er influensavaksinert. Dette gjelder først og fremst personer under 65 år hvor vaksinasjonsdekning er under 40 %, og særlig barn med tilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdom, hvor omtrent 8 % er vaksinert. Blant de over 65 år har cirka 64 % tatt vaksinen. Estimater fra Danmark og Frankrike tilsier at vaksinen har moderat effekt mot infeksjon blant yngre under 45 år mot det viruset vi ser i Norge nå. Effekten blant eldre personer ser ut til å være lav. Vaksinene har trolig noe bedre effekt mot å utvikle alvorlig sykdom.

Tidlig antiviral behandling mot influensa er aktuelt til personer i risikogrupper og ved alvorlig sykdom. Forebyggende behandling kan være aktuelt ved utbrudd i sykehjem.