Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hvordan står det til med folkehelsen?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hvordan står det til med folkehelsen?

Nyhet

Hvordan står det til med folkehelsen?

Andelen mellom 30 - 69 år som dør tidlig av ikke-smittsomme sykdommer har gått ned med 17 % i perioden 2015-2021. Reduksjon i dødsfall som følge av kreft og hjerte- og karsykdommer står for den største nedgangen.

Eldre mann sykler i skogen. Shutterstock
Eldre mann sykler i skogen. Shutterstock

Andelen mellom 30 - 69 år som dør tidlig av ikke-smittsomme sykdommer har gått ned med 17 % i perioden 2015-2021. Reduksjon i dødsfall som følge av kreft og hjerte- og karsykdommer står for den største nedgangen.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Norge har forpliktet seg til FN og WHO sitt mål om å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 33 % innen 2030, for de mellom 30 – 69 år.  

De ikke-smittsomme sykdommene som inngår i dette målet er hjerte- karsykdom, diabetes, KOLS og kreft. Psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager er andre ikke-smittsomme sykdommer som vi også har fokus på.  

Nasjonalt samarbeid er viktig for å følge utviklingen i ikke-smittsomme sykdommer og faktorer som påvirker disse. Folkehelseinstituttet leder et nasjonal samarbeid som både jobber med nasjonal overvåkning og forskning og helseanalyse for å hente ut disse tallene.  

På rett vei 

– De siste målingene fra 2021 viser at vi er på rett vei. Spørsmålet er om denne utviklingen gjelder for alle grupper i samfunnet. Derfor må vi følge utviklingen, med særlig fokus på kjønnsforskjeller, sosial ulikhet og ulikhet for grupper med minoritetsbakgrunn, og ha en helhetlig tilnærming for å forebygge, understreker forsker Inger Ariansen fra Folkehelseinstituttet.  

Tobakk, skadelig bruk av alkohol, fysisk inaktivitet og usunt kosthold er felles risikofaktorer for kreft, hjerte- og karsykdom, diabetes og KOLS.  

Bør gjøre mer på fysisk aktivitet og fedme 

Det er også satt mål for utvikling av faktorene som påvirker de ikke-smittsomme sykdommer. Vi er på riktig vei for de fleste av disse målene utenom fysisk inaktivitet og fedme. Vi nærmer oss ikke målet om å stoppe økningen i andelene som ikke er nok fysisk aktive og som har fedme.  

– Utviklingen i samlet dødelighet i aldersgruppen 30 – 69 år har gått jevnt nedover (se graf), men nå er det antydning til at kurven flater ut. Det er derfor ekstra viktig å følge utviklingen i 2022, poengterer Ariansen.

Figur 1:  Dødelighet av de ikke-smittsomme sykdommene (NCD) kreft, hjerte- og karsykdom, kols og diabetes i Norge, 2005-2020 for aldersgruppen 30-69 år.
Figur 1:  Dødelighet av de ikke-smittsomme sykdommene (NCD) kreft, hjerte- og karsykdom, kols og diabetes i Norge, 2005-2020 for aldersgruppen 30-69 år. Dødsfall per 100 000 innbyggere, aldersstandardisert, begge kjønn. Kilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet.

Har pandemien påvirket folkehelsen?  

Det tar tid å utvikle ikke-smittsomme sykdommer så det er foreløpig for tidlig å kunne si om covid-19 påvirker disse sykdommene. Men vi vet at personer med KOLS, diabetes, hjerte- og karsykdommer og kreft har forhøyet risiko for å få bli alvorlig syke av covid-19. 

– Vi kan ikke lenger skille skarpt mellom smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer, under koronapandemien har vi sett hvordan disse gjensidig påvirker hverandre. Pasienter med ikke-smittsomme sykdommer tilhører risikogruppene for alvorlig forløp, av covid-19 samtidig som vi nå undersøker om gjennomgått covid-19 kan gi økt risiko for å utvikle de ikke-smittsomme sykdommene. sier fagdirektør Hanne Løvdal Gulseth ved FHI.  

Hun legger til at samspillet mellom smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer er et tema FHI vil fortsette å følge med på fremover.