Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Høy oppslutning om vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Høy oppslutning om vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet

Nyhet

Høy oppslutning om vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet

Til tross for at koronapandemien har vært svært ressurskrevende, viser årets dekningsstatistikk fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK at det er stabil høy oppslutning om vaksiner til barn og unge. Dette gjør den norske befolkningen godt rustet mot smittsomme sykdommer.

Til tross for at koronapandemien har vært svært ressurskrevende, viser årets dekningsstatistikk fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK at det er stabil høy oppslutning om vaksiner til barn og unge. Dette gjør den norske befolkningen godt rustet mot smittsomme sykdommer.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Vaksinasjonsdekningen for tre årskull (2-, 9- og 16-åringer) publiseres årlig. Dekningsstatistikken for 2021 viser at de aller fleste barn og unge har fått sine vaksiner under koronapandemien.

Imponerende innsats

Helsesykepleierne har en sentral rolle for barn og unges helse og har mange oppgaver, hvor vaksinasjon er en av disse. Gjennom flere tiår har det vært høy og stabil oppslutning om vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Slik er det fortsatt.

– Årets dekningstall viser at helsetjenesten har gjort en imponerende innsats med å tilby vaksiner til barn og unge til tross for en krevende pandemitid. Dette viser at barnevaksinasjonsprogrammet er robust, og at dette arbeidet har blitt prioritert, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Beskytter mot smittespredning

Den svært lave forekomsten av de sykdommene som det vaksineres mot, viser at barnevaksinasjonsprogrammet i Norge har høy oppslutning. Andre land har større utfordringer med gjennomføring av sine barnevaksinasjonsprogram.

Dette kan føre til at ulike sykdommer blusser opp i land med lavere vaksinasjonsdekning.

– Den høye vaksinasjonsdekningen i Norge gjør at det er liten sannsynlighet for at disse sykdommene vil spre seg her, selv om det blir påvist enkelte tilfeller, sier Greve-Isdahl.

70-årsjubileum i år

Det norske barnevaksinasjonsprogrammet ble etablert i 1952 med en kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe og kikhoste. Senere har flere vaksiner blitt introdusert, og i dag blir det tilbudt vaksiner mot 13 sykdommer.

Folkehelseinstituttet overvåker og publiserer dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogrammet årlig, og dekningstall fremkommer i Norgeshelsa statistikkbank helt tilbake til 2002. Vaksinasjonsdekningen for difteri, stivkrampe og kikhoste har vært stabilt høy gjennom årene.

– Denne suksessen kan blant annet tilskrives organiseringen av barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinene gis i et veletablert og gratis lavterskeltilbud, og er en integrert del av barns helseoppfølging. Flere undersøkelser viser at befolkningen har høy tillit til helsetjenesten og vaksinene som tilbys, sier Greve-Isdahl.

HPV-vaksinasjon i verdenstoppen

Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) ble introdusert for jenter i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009. I år er dekningen på hele 92 prosent for jenter, som er blant de høyeste i verden. Gutter har fått tilbud om HPV-vaksine siden 2018 og vil neste år bli inkludert i dekningsstatistikken for 16-åringer.

– Folkehelseinstituttet har gjort en studie som viser at Norge ligger an til å kunne utrydde livmorhalskreft i 2039, takket være den høye oppslutningen om HPV-vaksine, sier Lill Trogstad, leder av Nasjonalt oppfølgingsprogram for HPV-vaksine.

Utdrag fra nasjonale dekningstall for 2021

Tabellen nedenfor viser et utdrag av vaksinasjonsdekningen for 2021 for 2- og 16-åringer på nasjonalt nivå.

 

Difteri
Stivkrampe
Kikhoste

Polio

Meslinger

Hib-
infeksjon

Pneumo-kokk-infeksjon

Rotavirus-
infeksjon

Hepatitt B

HPV-infeksjon (jenter)

2-åringer

97

97

97

96

96

96

 

16-åringer

94

95

 

 

 

 

92

Fakta om dekningsstatistikken

  • Alle vaksiner som gis i barnevaksinasjonsprogrammet er meldepliktig til det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK, og rapporteres inn fra helsestasjonene og skolehelsetjenesten på individnivå. Dekningsstatistikken viser andel barn som er vaksinert i henhold til anbefalingene i vaksinasjonsprogrammet.
  • Den årlige vaksinasjonsdekningen som publiseres er minimumstall, og den reelle dekningen kan være høyere enn det statistikken viser. Den vanligste årsaken til at noen barn fremstår som ufullstendig vaksinerte, er tekniske problemer med den elektroniske overføringen av vaksinemeldinger fra kommunene til SYSVAK.
  • Vaksinasjonsdekningen publiseres på nasjonalt nivå og på fylkesnivå for tre aldersgrupper: 2-, 9- og 16-åringer. Kommunestatistikken publiseres i Kommunehelsa statistikkbank.
  • Dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogrammet finnes på nettsiden Statistikk for barnevaksinasjon.
  • Ingen kommuner vil motta statistikken per post i år. I noen tilfeller prikkes tallene fordi de er indirekte identifiserbare. Det er likevel viktig at kommunen får opplyst vaksinasjonsdekningen for dette kullet. SYSVAK har derfor etablert et system for å kunne gi tilbakemelding når kommunen henvender seg til FHI.