Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Helseskadelege effektar av e-sigarettar»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Helseskadelege effektar av e-sigarettar

Nyhet

Helseskadelege effektar av e-sigarettar

E-sigarettar med nikotin kan gi fleire helseskadelege effektar for brukaren. Det viser ein ny rapport frå FHI.

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com
Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

E-sigarettar med nikotin kan gi fleire helseskadelege effektar for brukaren. Det viser ein ny rapport frå FHI.


Folkehelseinstituttet (FHI) har på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) vurdert om bruk av e-sigarettar med nikotin kan gi helseskadelege effektar. Rapporten bygger på resultat frå systematiske kunnskapsoversikter og ei toksikologisk vurdering av innhaldsstoff i e-sigarettdampen. 

Rapporten er avgrensa mot forbruksmønster, overgangar og ulik helserisiko mellom ulike tobakks- og nikotinprodukt.

Rapporten er ei oppdatering av instituttet si tidlegare kunnskapsoppsummering frå 2015. Les den nye rapporten her:

Kan gi auka risiko for skadelege helseeffektar

Basert på noverande kunnskap er den samla vurderinga frå FHI at bruk av e-sigarettar med nikotin kan gi skadelege helseeffektar på mellom anna luftvegar og hjarte- og karsystem. 
I likskap med andre nikotinhaldige produkt, vil også bruk av e-sigarettar under svangerskapet utgjere ein risiko for mor og barn. Tilsvarande kan nikotin påverke utvikling av hjernen, som ikkje er ferdigutvikla før i midten av 20-åra. 

I tillegg har det vore rapportert tilfelle av forgiftingar etter inntak av e-sigarettvæske, samt skader forårsaka av eksplosjon eller at eininga/batteriet har blitt overoppheta.
Dei fleste studiane utført med menneske, har berre sett på effektar av kortvarig bruk. For å presist kunne anslå den auka risikoen, treng ein langtidsstudiar utført på menneske, men slike studiar finst ikkje.

– Likevel er kunnskapsgrunnlaget tilstrekkeleg til å konkludere med at bruk av e-sigarettar kan gi helseskadar, seier seniorforskar Rune Becher ved FHI.

Har vore på marknaden sidan 2005

E-sigarettar blei introdusert på den amerikanske marknaden i perioden 2005-2010 utan at det var gjort tilstrekkelege studiar for å avklare helseskadelege potensial ved produktet.

– E-sigarettar utgjer ei samansett produktgruppe med stor variasjon i produkttypar og innhald i e-sigarettvæska. Det gjer at det også vil vere stor variasjon i kva den enkelte brukar blir eksponert for. E-sigarettar bør ikkje sjåast på som eit ufarleg nikotinprodukt, seier Becher.

I Noreg er det lov å selje e-sigarettar med nikotinfri e-væske. Det har foreløpig vore ulovleg å selje e-væske med nikotin, men privatpersonar kan på visse vilkår importere ei avgrensa mengd til eige bruk. Det er vedtatt nye reglar som vil tillate sal av e-væske med nikotin i Noreg, basert på tobakksdirektivet til EU. Den nye reguleringa er forventa å tre i kraft i løpet av det nærmaste året.

Sjå også: