Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Folkehelseprofilene for fylkene 2022 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Folkehelseprofilene for fylkene 2022 er publisert

Nyhet

Folkehelseprofilene for fylkene 2022 er publisert

Livskvalitet er tema for årets folkehelseprofiler. Profilene gir informasjon om helsetilstanden i fylkene og det som påvirker den.

Illustrasjon: Fete typer/Folkehelseinstituttet
Illustrasjon: Fete typer/Folkehelseinstituttet

Livskvalitet er tema for årets folkehelseprofiler. Profilene gir informasjon om helsetilstanden i fylkene og det som påvirker den.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseprofilene er unike rapporter for hvert fylke. Profilene gir informasjon om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, og er et grunnlag for det regionale arbeidet med å bedre folkehelsen. Nå er også de fylkesvise profilene publisert:

Folkehelseprofilene for kommunene og for bydelene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim ble publisert 15. februar og finnes også på siden ovenfor.

Årets tema er livskvalitet

– God livskvalitet er en verdi i seg selv og fremmer helse og sunnere levevaner. God livskvalitet styrker også motstandskraften i møte med belastninger. Fylkeskommunene og kommunene har virkemidler til å skape et samfunn som fremmer livskvalitet, sier seniorforsker Ragnhild Bang Nes i Folkehelseinstituttet (FHI).

Livskvaliteten i Norge er god sammenlignet med andre land. På en skala fra 0 til 10 der 10 er «svært fornøyd med livet» ligger landsgjennomsnittet i Norge vanligvis på rundt 7,5. Den noe lave livskvaliteten blant unge er forholdsvis ny og bekymringsfull, og samsvarer med økte psykiske plager og ensomhet de siste årene blant særlig unge jenter.

Figur 1. Fornøydhet med livet nå for tiden på en skala fra 0 til 10 der 10 er «svært fornøyd». Folkehelseundersøkelser i fylkene, 2021 (Tall for fylkene samlet).

Kilde: Folkehelseinstituttet.
Figur 1. Fornøydhet med livet nå for tiden på en skala fra 0 til 10 der 10 er «svært fornøyd». Folkehelseundersøkelser i fylkene, 2021 (Tall for fylkene samlet). Kilde: Folkehelseinstituttet.

Små forskjeller mellom fylkene

Tall fra Den nasjonale folkehelseundersøkelsen (NHUS) fra 2020 viser at det er svært små forskjeller mellom norske fylker i hvor fornøyde innbyggerne er med livene sine.

Tallene fra 2020 kan delvis reflektere ulik belastning fra smitteverntiltak.

Figur 2. Fornøydhet med livet nå for tiden på en skala fra 0 til 10 der 10 er «svært fornøyd». Den nasjonale folkehelseundersøkelsen, 2020. Belastning fra smitteverntiltak kan ha betydning for tallene. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Figur 2. Fornøydhet med livet nå for tiden på en skala fra 0 til 10 der 10 er «svært fornøyd». Den nasjonale folkehelseundersøkelsen, 2020. Belastning fra smitteverntiltak kan ha betydning for tallene. Kilde: Folkehelseinstituttet.

– Hva kan fylkene gjøre for å legge til rette for best mulig livskvalitet blant folk flest?

– Gjennom planarbeidet sitt kan fylkene bidra til god livskvalitet blant annet ved å legge til rette for en trygg oppvekst, inkluderende arenaer og gode levekår, samt ved å understøtte kommunene i deres arbeid, svarer Ragnhild Bang Nes.

Årets endringer i profilene og fylkeshelseundersøkelser i fylkene

Samtlige indikatorer med utfyllende informasjon finnes i Norgeshelsa statistikkbank.

Mange fylker har gjennomført folkehelseundersøkelser som er en nyttig kilde til informasjon om innbyggernes livskvalitet og faktorer som påvirker livskvaliteten.

Les mer på folkehelseundersøkelsene i fylkene her.