Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fødsel-nedgangen snudde under pandemien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fødsel-nedgangen snudde under pandemien

Nyhet

Fødsel-nedgangen snudde under pandemien

Norske kvinner fødte flere barn i 2021 enn året før: Nesten 3000 flere barn kom til verden i det andre koronaåret enn i det første. Etter mange år med stadig færre fødsler, snudde det under pandemien.

Norske kvinner fødte flere barn i 2021 enn året før: Nesten 3000 flere barn kom til verden i det andre koronaåret enn i det første. Etter mange år med stadig færre fødsler, snudde det under pandemien.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

I januar 2021 var det en oppsving i antall fødsler. Omtrent ti prosent flere kvinner bestemte seg like etter nedstengningen i mars 2020 for å få barn. Koronaåret 2021 ble året da fødselstallene økte for første gang på tretten år:

  • 53.626 i 2020
  • 56.551 i 2021 (foreløpige tall)

Dette betyr at det ble født 2925 flere barn i 2021 enn i 2020.

– Dette er svært gledelig, men vi vet ikke om det vil fortsette. Vi vet lite om årsakene til økningen i antall fødsler, annet enn at de er sammensatt, sier overlege Kristine Stangenes ved Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet (FHI).

Første gang med månedlige tall

Folkehelseinstituttet starter nå fra januar 2022 med månedlige, foreløpige publiseringer av fødselstall fra måneden før. Dette inkluderer også de siste tolv månedene bakover i tid, så dermed legger FHI denne gangen i praksis ut foreløpige fødselstall for 2021.

De endelige kvalitetssikrede og komplette dataene om norsk fødselshjelp publiseres først den 5. april 2022.

– Opplysningene om fødsler som vi nå har publisert, og som heretter blir publisert månedlig, krever lite kvalitetssikring. De kan dermed publiseres tidligere enn de endelige fødselsdataene, sier Kristine Stangenes.

Varierer mellom fylkene

Folkehelseinstituttet publiserte i oktober 2021 foreløpige tall for fjorårets første ni måneder. Da var det størst oppgang i antall fødsler i Nord-Norge (Helse Nord RHF).

– Fortsatt er det størst økning i Nord-Norge, men det er viktig å minne om at denne regionen hadde størst nedgang i 2020, ifølge overlegen.


Tabell 1. Antall fødsler i fylker og regioner i 2020 og 2021, antall og prosentvis endring.

Bofylke

Antall fødte 2020

Antall fødte 2021

Endring (%)

Hele landet

53 626

56 551

5,5

Viken

11 583

12 242

5,7

Oslo

9 282

9 610

3,5

Innlandet

2 920

3 001

2,8

Vestfold og Telemark

3 572

3 667

2,7

Agder

2 906

3 072

5,7

Rogaland

5 332

5 606

5,1

Vestland

6 500

6 836

5,2

Møre og Romsdal

2 452

2 669

8,8

Trøndelag

4 607

4 959

7,6

Nordland

2 021

2 254

11,5

Troms og Finnmark

2 238

2 445

9,2

Ukjent

213

190

-10,8

Kilde: Statistikkbanken for Medisinsk fødselsregister, januar 2022

Færre keisersnitt

Keisersnittfrekvensen i Norge gikk ytterligere ned i 2021 og ligger nå på 15,6 prosent. Denne andelen var til sammenligning 12,9 prosent i 1999, 16,6 prosent i 2010 og 16,0 i 2015.

Tabell 2. Andel keisersnitt (prosent) forårene1999 til 2021.

Fødsels­tids­punkt

Keiser­snitt totalt, Prosent

1999

12,9

2000

13,0

2001

14,9

2002

15,2

2003

15,4

2004

15,1

2005

16,1

2006

15,9

2007

16,2

2008

16,7

2009

16,4

2010

16,6

2011

16,5

2012

16,2

2013

16,3

2014

16,6

2015

16,0

2016

16,1

2017

16,0

2018

15,9

2019

15,9

2020

15,8

2021

15,6

Kilde: Statistikkbanken for Medisinsk fødselsregister, januar 2022

Tendensen med færre keisersnitt fortsetter i Norge, og her skiller vi oss fra de fleste andre vestlige land.

– Nedgangen i Norge har trolig sammenheng med vår økte oppmerksomhet på å unngå unødvendige keisersnitt, tror Ferenc Macsali.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at en ideell keisersnittfrekvens bør ligge mellom 10 og 15 prosent.

Stadig flere igangsatte fødsler

Andel igangsatte fødsler (induksjon) fortsetter å stige bratt. For hele landet er nå forekomsten 28,5 prosent, og det er som før store forskjeller mellom sykehus.

–  Vi er godt kjent med at induksjon debatteres i fagmiljøet. Noen land har innført tilbud om induksjon for alle gravide ved start av uke 41 i svangerskapet. Dersom dette innføres i Norge, vil andelen av induserte fødsler naturlig nok stige ytterligere, og kanskje nærme seg 40 prosent, anslår Ferenc Macsali.

Det er 6000 til 8000 kvinner som passerer start av uke 41, og som i dag ikke får hjelp til å igangsette fødselen.     

Flere fødselstall

  • De foreløpige 2021-tallene viser at andel barn som ble født før tiden (prematurt) og andel barn med lav apgarskåre etter fødsel holder seg stabilt. Apgarskåre er et system for vurdering av fysisk status hos nyfødte.
  • Forekomsten av store rifter fortsetter å ligge lavt, men har gått opp fra 1,5 til 1,6 prosent. Dette er noe sykehusene er svært oppmerksomme på, fordi konsekvensene for den enkelte kvinne kan være store, ifølge Macsali.