Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Flest spontane fødsler om natten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Flest spontane fødsler om natten

Nyhet

Flest spontane fødsler om natten

Spontane fødsler starter i større grad om natten enn på dag og kveld, mens igangsatte fødsler hyppigere begynner om ettermiddagen og kvelden. Det viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.

Fødsel.jpg

Spontane fødsler starter i større grad om natten enn på dag og kveld, mens igangsatte fødsler hyppigere begynner om ettermiddagen og kvelden. Det viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Medisinsk fødselsregister (MFR) publiserte foreløpige 2021-tall i januar. Nå foreligger de endelige tallene med noen få unntak. MFRs statistikkbank inneholder rikelige data om mor og barn, helt tilbake til 1967. Nytt av året er registrerte opplysninger om når fødselsprosessen starter. De nye opplysningene sier blant annet noe om når kvinner i Norge går spontant i fødsel eller får den kunstig igangsatt ved hjelp av medikamenter.

Medisinsk fødselsregister har i mange år registrert opplysninger om fødsel, herunder klokkeslett for fødselen. Med ny versjon av fødselsmeldingen har registeret de to siste årene fått opplysninger om tidspunktet for fødselstart, men foreløpig bare fra Helse Vest og Helse Midt-Norge.

Flest igangsatte på ettermiddag og kveld

Registerets fagfolk har tatt et dypdykk i 2021-tallene og sett på fødselstidspunkt for både spontane og igangsatte (induserte) fødsler. De viser en overhyppighet om natten av fødsler som starter av seg selv (spontane), mens det er flere igangsatte som starter på ettermiddag og kveld.

Figur 1: Døgnet er delt i tre perioder for enkelt å vise forskjeller for når spontane og igangsatte fødsler starter. Første kolonne er fra midnatt til åtte om morgenen, den neste fra åtte om morgenen til fire om ettermiddagen, og den siste fra fire om ettermiddagen til midnatt. Ved noen få fødsler mangler det informasjon om fødselsstart. Kilde: Medisinsk fødselsregister, 5. april 2022.
Figur 1: Døgnet er delt i tre perioder for enkelt å vise forskjeller for når spontane og igangsatte fødsler starter. Første kolonne er fra midnatt til åtte om morgenen, den neste fra åtte om morgenen til fire om ettermiddagen, og den siste fra fire om ettermiddagen til midnatt. Ved noen få fødsler mangler det informasjon om fødselsstart. Kilde: Medisinsk fødselsregister, 5. april 2022.

Det er usikkert hva som avgjør når på døgnet en fødsel starter av seg selv.

– Vi kan ikke si noe sikkert om hvorfor spontane fødsler oftere starter om natten enn på dag eller kveld, men det er spekulert i hvorvidt hormonet melatonin, som produseres av hypofysen og har døgnvariasjon i forhold til lys og døgnrytme, kan spille en rolle, sier overlege Ferenc Macsali i Medisinske fødselsregister i Folkehelseinstituttet.

– Hva kan være forklaringen på at kunstig igangsatte fødsler typisk starter om ettermiddagen og kvelden?

– Det forklares nok best med fødeavdelingenes rutiner for igangsettelse. Det er vanligvis slik at den fødende kvinnen møter opp til igangsettelse om morgenen. Det tar noe tid for fødselen å komme i gang, så det overrasker ikke at fødselsstart ofte blir på ettermiddag og kvelden, svarer Ferenc Macsali.

Fødselsstart og fødetidspunkt etter klokkeslett

Fagfolkene i Medisinsk fødselsregister har også undersøkt på hvilket klokkeslett spontane og induserte fødsler starter. Se tabellen under.

Figur 2. Figuren viser når fødselen har startet per hele klokketime gjennom døgnet for spontane og igangsatte fødsler. Kilde: Medisinsk fødselsregister, 5. april 2022.
Figur 2. Figuren viser når fødselen har startet per hele klokketime gjennom døgnet for spontane og igangsatte fødsler. Kilde: Medisinsk fødselsregister, 5. april 2022.

Fødsler som starter spontant fordeler seg litt jevnere ut over døgnet, mens de igangsatte følger et mer fastsatt mønster etter at de startet.

Spontane og igangsatte fødsler varer like lenge

Ettersom MFR nå har opplysninger om fødselsstart, er det også mulig å regne ut hvor lenge fødselen varer.

– Vi vet at det er forskjell på første- og flergangsfødende, men vi ønsket også å se om det er forskjell på fødsler som ble satt i gang  og fødsler som startet av seg selv. Noe overraskende viste denne opptellingen at fødselen varte omtrent like lenge for begge grupper, sier Ferenc Macsali.

– Overraskende om igangsatte fødsler

Tar man hensyn til kun de kvinnene som fødte vaginalt – spontant eller gjennom forløsning med tang eller vakuum – finner man dette:

  • igangsatte fødsler har et litt kortere forløp for førstegangsfødende, kalt paritet 0
  • igangsatte fødsler har et likt forløp for flergangsfødende, kalt paritet 1+
Figur 3: Figuren viser median tid – det vil si når halvparten i en gruppe har født – for spontane og igangsatte fødsler for paritet 0 (førstegangsfødende), paritet 1+ (flergangsfødende) og samlet for alle fødende. Kilde: Medisinsk fødselsregister, 5. april 2022.
Figur 3: Figuren viser median tid – det vil si når halvparten i en gruppe har født – for spontane og igangsatte fødsler for paritet 0 (førstegangsfødende), paritet 1+ (flergangsfødende) og samlet for alle fødende. Kilde: Medisinsk fødselsregister, 5. april 2022.

– Dette er noe overraskende. Erfaring tilsier at igangsatte fødsler tar lenger tid enn spontane fødsler, men basert på de nye tallene ser dette ikke ut til å medføre riktighet, sier Macsali.

Også disse funnene har sammenheng med den nye versjonen av fødselsmeldingen.

Sykehusene har fått et utvidet datagrunnlag

Så langt har Helse Midt-Norge og Helse Vest fått et utvidet datagrunnlag som de kan bruke i sitt kvalitetssikringsarbeid.

– De nye dataene gir fødeinstitusjonene mulighet til å se på sin egen praksis for når de setter i gang en fødsel, eventuelt for å redusere antall fødsler på kveld og natt, sier overlegen.

Det viser seg også at fødselsforløpet for igangsatte fødsler er omtrent like langt som for spontane fødsler.

– Dette strider litt mot dagens kunnskap. Kunstig igangsatte fødsler vil likevel kreve mer av fødeavdelingen i forbindelse med selve igangsettingen og mer overvåkning under fødselen, konstaterer overlege Ferenc Macsali.