Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «FHI anbefaler at apekopper defineres som allmennfarlig smittsom sykdom»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • FHI anbefaler at apekopper defineres som allmennfarlig smittsom sykdom

Nyhet

FHI anbefaler at apekopper defineres som allmennfarlig smittsom sykdom

Folkehelseinstituttet har anbefalt at Helse- og omsorgsdepartementet vurderer om apekopper skal klassifiseres som allmennfarlig smittsom sykdom.

Folkehelseinstituttet har anbefalt at Helse- og omsorgsdepartementet vurderer om apekopper skal klassifiseres som allmennfarlig smittsom sykdom.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

– Hovedårsaken til at vi gir denne anbefalingen, er at det vil sikre pasienter med apekopper viktige rettigheter så som gratis konsultasjon, testing og behandling, sier assisterende direktør Geir Bukholm.

Når en sykdom er definert som allmennfarlig smittsom sykdom, gjelder en del bestemmelser i smittevernloven for pasienten, legen og smittevernet. Vurderingen av om apekopper skal defineres slik (dersom kriteriene regnes som oppfylt, jf. kapittel 2.1) avhenger derfor av om det er hensiktsmessig og nødvendig for smittevernet.

Utbruddet kan håndteres uten at apekopper får en slik klassifisering, men FHI mener at da bør det i tilfelle gjøres enkelte andre forskriftsendringer for å sikre en god oppfølging av pasienter og kontakter og for å sikre pasientene viktige rettigheter. – Vi mener samlet sett at det nå er hensiktsmessig å definere apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom, sier Bukholm

Viktig med balanserte tiltak

En definisjon av apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom, gir kommunene viktige virkemidler beskrevet i Smittevernlovens § 4-1.

Det er viktig at det utvises stor grad av skjønn og at nødvendighet og forholdsmessighet av tiltak er godt begrunnet, jf. smittevernloven § 1-5. – Vi mener det i dette utbruddet blant menn som har sex med menn, er viktig med en skjønnsom håndtering uten overdrevne tiltak som kan sette samarbeidet mellom helsemyndighetene og de aktuelle miljøene i fare. Det har ikke vært tradisjon for restriktive tiltak ved håndtering av andre seksuelt overførbare allmennfarlige smittsomme sykdommer, sier Bukholm.

God kommunikasjon og veiledning er viktig

Det blir viktig å ha god kommunikasjon og at kommunene får veiledning om hvordan tiltak etter smittevernloven §§ 4-1 og 5-3 – 5-9 skal vurderes under utbruddet.

Smittevernstrategi mot apekopper

Folkehelseinstituttets anbefalte strategi er nå slik:

Mål

Målet for håndteringen av epidemien er at pasientene skal ivaretas best mulig og at antallet tilfeller av apekopper i Norge reduseres raskt, at alle utbrudd stoppes, og til slutt at vedvarende innenlands smitte stoppes.

Tiltak

De viktigste tiltakene mot epidemien er:

  1. Målrettet og ikke-stigmatiserende kommunikasjon til menn som har sex med menn. De må få opplysning om sykdomsbildet, symptomer og hvordan de kan få helsehjelp. Videre må de informeres om hvordan de kan redusere risiko for smitte ved å redusere antallet intime partnere, særlig i sexklubber og liknende arenaer, samt å avstå fra intim kontakt hvis de har symptomer eller er identifisert som nærkontakter.
  2. Helsetjenesten må ha stor oppmerksomhet mot denne sykdommen og sørge for adekvat og effektiv prøvetaking slik at smittede kan finnes så tidlig som mulig. Smittede skal få smittevernveiledning og bes om å isolere seg, fortrinnsvis hjemme.
  3. Helsetjenesten må samarbeide med pasientene om tillitsbasert, effektiv og grundig smittesporing for å finne smittekilde og eksponerte personer og oppfordre dem til symptom-monitorering, begrensninger i aktiviteter og om å kontakte helsetjenesten for undersøkelse hvis de mistenker smitte eller får symptomer.
  4. Målrettet vaksinasjon når vaksinen blir tilgjengelig

Informasjon og råd om apekopper

Folkehelseinstituttet har en egen temaside på fhi.no om apekopper. Her finnes daglige oppdateringer om smitteutvikling i Norge, informasjon om virus og smittemåte og råd til både helsetjenesten, arrangører av sammenkomster og de som kan være smittet.