Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Færre overdosedødsfall i 2021 enn året før»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Færre overdosedødsfall i 2021 enn året før

Nyhet

Dødsårsaksregisteret

Færre overdosedødsfall i 2021 enn året før

I 2021 var det 241 narkotikautløste dødsfall – også kalt overdosedødsfall. Ikke siden 2013 har så få dødd av overdoser i Norge, viser Dødsårsaksregisterets nye tall.

I 2021 var det 241 narkotikautløste dødsfall – også kalt overdosedødsfall. Ikke siden 2013 har så få dødd av overdoser i Norge, viser Dødsårsaksregisterets nye tall.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Antall overdosedødsfall sank fra 2020 til 2021 og har ikke vært så lavt siden 2013.

Dette er tallene for de to pandemiårene:

  • 2021: 241
  • 2020: 331 (oppdatert siden publiseringen i 2021)

– Økningen i 2020 og nedgangen i 2021 kan ha sammenheng med at tiltakene for personer med rusmiddelavhengighet var åpnet igjen, etter at de hadde vært stengt i deler av det første pandemiåret. Det  foregår også et planmessig arbeid med økende vekt på forebygging av og behandling for overdoser som kan ha påvirket tallene for 2021 i positiv retning, sier seniorforsker Ellen Amundsen i Folkehelseinstituttets avdeling for rusmidler og tobakk.

Størst nedgang

Dette er utviklingen fra 2020 til 2021:

  • Nedgangen i prosent var størst for selvmord med heroin og andre opioider (42 prosent nedgang) og forgiftning med sentralstimulerende rusmidler (41 prosent nedgang).
  • Målt i antall dødsfall var nedgangen størst for forgiftninger som følge av heroin og andre opioider, som morfin, kodein og oksykodon (49 dødsfall, 22 prosent nedgang).

Dødelighetsraten var 4,5 per 100.000 i 2021, dette er noe lavere enn i 2013. I 2020 var dødsraten på hele 6,2 per 100.000.

Ellen Amundsen påpeker at det var et lavt antall overdosedødsfall i 2021 sammenlignet med 2020, men hun understreker at det ikke har vært noen synkende trend de siste 10–12 årene. I perioden fra 2010 til 2021 har antall dødsfall variert rundt et gjennomsnitt på 269 dødsfall per år. Dette gir en rate på 5,2 per 100.000.

Tilbake på 2013-nivå

Det er naturlig at antallet overdosedødsfall varierer fra år til år. Det er mulig at det høye tallet i 2020 og det lave i 2021 er knyttet til en tilfeldig variasjon. Men nedgangen i 2021 er noe større enn forventet ut ifra en slik forklaring. 

– Antall overdosedødsfall var i 2021 tilbake på samme nivå som i 2013, understreker hun.

Figur 1. Antall narkotikautløste dødsfall i perioden 2010–2021. Norge Kilde: Tabell D7 i Dødsårsaksregisterets statistikkbank, Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet.
Figur 1. Antall narkotikautløste dødsfall i perioden 2010–2021. Norge Kilde: Tabell D7 i Dødsårsaksregisterets statistikkbank, Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet.

Noen fylker peker seg ut

  • 9 av de 11 fylkene hadde en nedgang i overdosedødsfall fra 2020 til 2021 i størrelsesorden 20–58 prosent. Av dem hadde Innlandet størst nedgang, fra 19 til 8 dødsfall.
  • Vestfold og Telemark hadde en økning fra 23 til 26 overdosedødsfall.
  • Trøndelag hadde like mange dødsfall i 2021 som i 2020, 14 dødsfall.

For alle fylkestallene: