Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppdatering 2023: Etterforskning av nasjonalt utbrudd med bakterien Serratia marcescens er avsluttet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Oppdatering 2023: Etterforskning av nasjonalt utbrudd med bakterien Serratia marcescens er avsluttet

Nyhet

Oppdatering 2023: Etterforskning av nasjonalt utbrudd med bakterien Serratia marcescens er avsluttet

Folkehelseinstituttet (FHI) ble høsten 2022 varslet om et utbrudd med bakterien Serratia marcescens som ble rapportert fra flere av landets sykehus. Totalt 74 tilfeller er blitt meldt fra sykehus i alle landets fire helseregioner.

Folkehelseinstituttet (FHI) ble høsten 2022 varslet om et utbrudd med bakterien Serratia marcescens som ble rapportert fra flere av landets sykehus. Totalt 74 tilfeller er blitt meldt fra sykehus i alle landets fire helseregioner.


– FHI har bidratt i utbruddsarbeidet ved å koordinere en gruppe med representanter fra alle helseregioner, sier overlege Arne Taxt i Folkehelseinstituttet. 

I tillegg var Mattilsynet og Statens legemiddelverk med i etterforskningsarbeidet. Hensikten var å få en bred oversikt over situasjonen og å stoppe utbruddet. 

– Arbeidsgruppen har jobbet systematisk for å kartlegge omfanget av utbruddet, finne smitteveier, samt for å undersøke om det kan være en felles smittekilde, sier Taxt. Til tross for bred kartlegging, har det ikke lykkes å finne smittekilden eller smitteveien i dette utbruddet. Resultatene fra undersøkelsene som er gjort tyder på at smitte har skjedd utenfor sykehus. Antallet tilfeller ser ut til å avta. Arbeidsgruppen har derfor besluttet å avslutte etterforskningen.

Oppdaget i oktober 

Utbruddet ble oppdaget i oktober 2022 da sykehus i Helse Midt-Norge reagerte på en økning i antall pasienter i regionen som fikk påvist Serratia marcescens. Syv av disse viste seg å være identiske bakteriestammer med samme genetiske profil. Helse Midt-Norge undersøkte da også tidligere pasientprøver, og identifiserte ni sykdomstilfeller med samme bakteriestamme fra 2022 og en fra 2021. Videre kartlegging identifiserte tilfeller i flere deler av landet og medførte at utbruddet ble etterforsket som nasjonalt utbrudd.

Om bakterien

Serratia marcescens er en vanlig forekommende bakterie ute i samfunnet, samt i sykehusmiljø. Blant annet trives bakterien i vann og fuktige omgivelser. Den forårsaker sjelden sykdom hos friske, men kan gi alvorlig sykdom hos pasienter med svekket immunforsvar. Infeksjoner med Serratia marcescens kan behandles med antibiotika.

Oppdateringer

Oppdatering 1. februar 2023; Oppdaterte tall for utbruddet. Alle fire helseregioner er berørt av utbruddet.

Oppdatering 10. november 2022: Sykehus er fjernet i overskrift, og setning om at det foreløpig er uklart hva som er smittekilde og hvor smitten kan ha spredt seg er lagt til. 

Oppdatering 22. november 22: Oppdatert med at FHI nå har identifisert 33 tilfeller i tre regioner, Helse Vest i tillegg til Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst. 

Oppdatering 15. mars 2023: Etterforskningen er avsluttet (se tekst over).