Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Etterforskning av nasjonalt utbrudd med bakterien Serratia marcescens»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Etterforskning av nasjonalt utbrudd med bakterien Serratia marcescens

Nyhet

Etterforskning av nasjonalt utbrudd med bakterien Serratia marcescens

Folkehelseinstituttet (FHI) er varslet om et pågående utbrudd med bakterien Serratia marcescens som er påvist i flere av landets sykehus. Totalt 33 tilfeller er nå meldt fra tre av landets fire helseregioner.

Folkehelseinstituttet (FHI) er varslet om et pågående utbrudd med bakterien Serratia marcescens som er påvist i flere av landets sykehus. Totalt 33 tilfeller er nå meldt fra tre av landets fire helseregioner.


– FHI bidrar nå i utbruddsarbeidet ved å koordinere en gruppe med representanter fra alle helseregioner, sier overlege Arne Taxt i Folkehelseinstituttet. 

I tillegg er Mattilsynet og Statens legemiddelverk med i etterforskningsarbeidet. Hensikten er å få en bred oversikt over situasjonen og stoppe utbruddet. Det er foreløpig uklart hva som er smittekilde, og hvor smitten kan ha spredt seg.  

– Arbeidsgruppen jobber systematisk for å kartlegge omfanget av utbruddet, finne smitteveier, samt for å undersøke om det kan være en felles smittekilde, sier Taxt. 

Oppdaget i oktober 

Utbruddet ble oppdaget i oktober 2022 da sykehus i Helse Midt-Norge reagerte på en økning i antall pasienter i regionen som fikk påvist Serratia marcescens. Syv av disse viste seg å være identiske bakteriestammer med samme genetiske profil. Helse Midt-Norge undersøkte da også tidligere pasientprøver, og har til sammen identifisert ni tilfeller med samme bakteriestamme fra 2022 og en fra 2021. I forrige uke varslet også tre helseforetak i Helse Sør-Øst om funn av denne bakteriestammen i til sammen syv pasientprøver fra 2022. Det er rapportert om tre dødsfall der infeksjonen kan ha vært medvirkende årsak. 

Per 22. november har FHI identifisert 33 tilfeller i de tre helseregionene Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst. 

Foreløpig ingen kjent smittekilde 

– Det er foreløpig ikke identifisert noen felles årsak til smitte hos pasientene, og videre undersøkelser pågår, avslutter han. 

Serratia marcescens er en vanlig forekommende bakterie som blant annet trives i vann og fuktige omgivelser, samt i sykehusmiljø. Den forårsaker sjelden sykdom hos friske, men kan gi alvorlig sykdom hos pasienter med svekket immunforsvar.  Infeksjoner med Serratia marcescens kan behandles med antibiotika.

Oppdatering 10. november 2022: Sykehus er fjernet i overskrift, og setning om at det foreløpig er uklart hva som er smittekilde og hvor smitten kan ha spredt seg er lagt til. 

Oppdatering 22. november 22: Oppdatert med at FHI nå har identifisert 33 tilfeller i tre regioner, Helse Vest i tillegg til Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst.