Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «En enkel test kan forutsi hvor lenge du lever»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • En enkel test kan forutsi hvor lenge du lever

Nyhet

En enkel test kan forutsi hvor lenge du lever

Dersom du er gammel og klarer å reise deg fra en stol uten å støtte deg med hendene, er det en god pekepinn på at du overlever de nærmeste årene.

Dame reiser seg uten hender-04.png

Dersom du er gammel og klarer å reise deg fra en stol uten å støtte deg med hendene, er det en god pekepinn på at du overlever de nærmeste årene.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Enkle funksjonstester kan si like mye om sannsynligheten for overlevelse som større helsekartlegginger.

– Kroppens funksjonsevne gir en god pekepinn på robusthet, særlig blant de eldste. En studie som fulgt 92–93 åringer over åtte år, fant at hele 11 prosent av mennene som klarte å reise seg fra en stol uten å bruke hendene som støtte, fylte hundre år. For de som ikke klarte dette, nådde kun 2 prosent hundre års alder. Tilsvarende tall for kvinner var 22 og 2 prosent, sier seniorforsker Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet.

Han og FHI-kolleger har nylig oppdatert Folkehelserapportens kapittel om eldres helse.

Gå fort, grip hardt, lev lenge

Enkle funksjonstester, for eksempel hvor fort man går, kan si like mye om overlevelsessannsynlighet som større helsekartlegginger.

– En stor samlestudie viste at kun alder, kjønn og ganghastighet var like treffsikkert for forventet levealder som en lengre liste hvor man også hadde informasjon om sykdommer, selvopplevd funksjonsnivå, bruk av ganghjelpemidler, røyking, blodtrykk, kroppsmasseindeks og sykehushistorikk, sier Strand.

Gripestyrke er en annen nyttig måte å måle eldre menneskers fysiske kapasitet på.

– Håndgripestyrke endrer seg med alderen, og er på topp i 30-40-årene. Resultatene viser en tydelig trinnvis sammenheng mellom gripestyrke og levealder, både blant yngre og eldre, sier Strand.

Grep mot skrøpelighet

Fysisk skrøpelighet kjennetegnes ved redusert muskelstyrke, mindre energi og mer trøtthet, utilsiktet vekttap og lav fysisk aktivitet. De fysiologiske reservene i kroppen blir redusert, og motstandskraften mot påkjenninger som sykdommer og skader blir dårligere.

Skrøpelighet har sammensatte årsaker, og kan være en del av den normale aldring. Skrøpelighet kan også fremskyndes ved en livstil med lite fysisk aktivitet og dårlig ernæring, samt ved sykdommer og skader.

Det er imidlertid mulig å forebygge og behandle disse årsakene: Fysisk aktivitet, god ernæring, god behandling av medisinske tilstander, samt psykologisk og sosial støtte kan være med på å motvirke at eldre blir skrøpelige og hjelpetrengende.

– Det er derfor viktig å oppdage skrøpelighet tidlig slik at man kan sette inn tiltak og bremse utviklingen, sier Bjørn Heine Strand.

Han legger til at fysisk trening er viktig, og at litt er bedre enn ingenting.