Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Byfolk vil oppleve nye koronatiltak som mest belastende»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Byfolk vil oppleve nye koronatiltak som mest belastende

Nyhet

Byfolk vil oppleve nye koronatiltak som mest belastende

Flere innbyggere i de store byene vil oppleve større belastning etter innføring av nye smitteverntiltak enn folk i distriktene. Også en større andel av godt utdannede og unge voksne mener dette vil være tyngre å forholde seg til enn andre grupper. Det viser en undersøkelse som Folkehelseinstituttet har gjennomført i fire fylker.

Dette er et bilde av en folkemengde i en gate.
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Flere innbyggere i de store byene vil oppleve større belastning etter innføring av nye smitteverntiltak enn folk i distriktene. Også en større andel av godt utdannede og unge voksne mener dette vil være tyngre å forholde seg til enn andre grupper. Det viser en undersøkelse som Folkehelseinstituttet har gjennomført i fire fylker.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Den nye rapporten Opplevd tiltaksbyrde under koronapandemien: Resultater fra fire fylker desember 2021 presenterer befolkningens oppfatning av hvilken belastning som ulike smitteverntiltak ville innebære for dem hvis de ble innført i dag og varte i fire uker. 

Folkehelseundersøkelse i fire fylker

Folkehelseundersøkelsen for korona i fire fylker ble gjennomført i tidsrommet fra 6. til 20. desember 2021. Undersøkelsen er gjennomført i Agder, Nordland, Vestland og Oslo fylker. Deltakerne ble blant annet spurt om reaksjoner på og opplevelse av koronapandemien, psykisk helse og livskvalitet. I alt 22.808 personer svarte på undersøkelsen. 

Dette er hovedfunnene:

  • Andelen som ville oppleve en høy grad av belastning som følge av ulike smitteverntiltak er størst i Oslo og de største byene. 

  •  Andelen som ville oppleve høy grad av belastning av smitteverntiltakene var større blant de med høyskole- og universitetsutdanning enn blant de med lavere utdanning.

  • En større andel unge voksne (18–29 år) ville oppleve høy grad av belastning som følge av smitteverntiltakene enn eldre.

– Resultatene fra denne undersøkelsen viser at belastningen av smitteverntiltak varierer en hel del mellom grupper i samfunnet. Dette kan være nyttig å ha med seg når en skal vurdere tiltak i forbindelse med nye pandemier, sier forsker Tony Mathias Leino i Folkehelseinstituttet.

Dette mener folk flest

  • Stengte butikker og flere av smitteverntiltakene som begrenser sosial omgang vil innebære en stor belastning for folk flest. 

  • Blant foreldre med barn i skolealder vil skolerelaterte tiltak som rødt nivå, stenging og karantene og begrensninger i barns fritid være en stor belastning. 

  • Foreldre med barn i skolealder mener at slike skolerelaterte tiltak og tiltak som reduserer fritid hos barn vil innebære en stor belastning for barna.

  • Åtte prosent av de som ga regelmessig hjelp eller tilsyn til hjelpetrengende, rapporterte at nedstengingen høsten 2020 førte til økt belastning som følge av økte omsorgsoppgaver.

Rapporten belyser tre overordnede problemstillinger: 1) Belastningen av ulike smitteverntiltak som følge av nedstenging av samfunnet, 2) belastning for foreldre/foresatte og barn som følge av tiltak rettet mot barn i skolealder og 3) økt omsorgsbelastning som følge av økte omsorgsoppgaver under nedstengingen høsten 2020. 

Forskerne analyserte disse forholdene etter fylke, by vs. distrikt, utdanning, kjønn og alder. Hvilken belastning smitteverntiltakene ville innebære for befolkningen var ikke jevnt fordelt i samfunnet.