Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Årsrapport om utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Årsrapport om utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2021

Nyhet

Årsrapport om utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2021

Antall varsler om næringsmiddelbårne utbrudd var på nivå med 2020 og omtrent en halvering sammenlignet med 2018 og 2019. Det var en stor økning i antall varslede utbrudd grunnet SARS-COV-2 (utbrudd av Covid-19) i og utenfor helseinstitusjoner.

Antall varsler om næringsmiddelbårne utbrudd var på nivå med 2020 og omtrent en halvering sammenlignet med 2018 og 2019. Det var en stor økning i antall varslede utbrudd grunnet SARS-COV-2 (utbrudd av Covid-19) i og utenfor helseinstitusjoner.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

I 2021 ble det varslet 1 252 utbrudd med totalt 19 303 rapporterte sykdomstilfeller. Dette tilsvarer en solid økning i antall varslede utbrudd sammenlignet med 2020 (561 utbrudd) og 2019 (223 utbrudd). Økningen skyldes varsler om utbrudd av SARS-CoV-2 (1 168 av totalt 1 252 varslede utbrudd). På samme måte som for 2020 var antall varsler om utbrudd for andre agens omtrent halvert i forhold til årene før covid-19 pandemien.  Varsler om utbrudd av SARS-CoV-2 dominerte blant varsler fra helseinstitusjoner (326 utbrudd) etterfulgt av norovirus (25 utbrudd). For helseinstitusjoner var det langt færre varsler om utbrudd av norovirus i 2021 sammenlignet med de forutgående årene (25 utbrudd mot henholdsvis 43 utbrudd i 2020 og 98 utbrudd i 2019). Det var varslet 25 næringsmiddelbårne utbrudd i 2021, dette var på nivå med 2020 (23 utbrudd) og omtrent en halvering sammenlignet med 2019 (46 utbrudd) og 2018 (52 utbrudd).

Av alle varslede utbrudd var 29 % (368 utbrudd) varslet fra helseinstitusjoner, mens det for kun 2 % av varslene i 2021 (25 utbrudd) var mistanke om smitte fra næringsmidler. De resterende 69 % (859 utbrudd) var varsel om andre utbrudd, hvorav majoritet var varsel om utbrudd av SARS-CoV-2 (842 utbrudd). Antallet syke registrert i hvert utbrudd varierte fra 2 til 400 personer (median 8 personer).

Det er fortsatt en stor underrapportering av utbrudd. Økt oppmerksomhet rundt varslingsplikten i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2 fører forhåpentligvis til at den generelle varslingen også øker, slik at underrapporteringen reduseres. Rask og mer fullstendig varsling av utbrudd gjør at sentrale myndigheter kan se det enkelte utbrudd i nasjonal og internasjonal sammenheng. De kan dermed danne seg et bilde av den epidemiologiske situasjonen i landet som helhet, varsle internasjonale instanser dersom det er nødvendig og gi råd og informasjon der det er behov.

Les hele rapporten Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2021