Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Årsrapport 2021 fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Årsrapport 2021 fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN)

Nyhet

Årsrapport 2021 fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN)

RAVN-rapporten presenterer nasjonale data for 2021 om resistens mot legemidler som brukes i behandlingen av en rekke infeksjoner; influensa, hiv-1-infeksjon, hepatitt B-virusinfeksjon, hepatitt C-virusinfeksjon og herpesvirusinfeksjoner. Den beskriver også forbruk av antivirale midler i Norge.

RAVN-rapporten presenterer nasjonale data for 2021 om resistens mot legemidler som brukes i behandlingen av en rekke infeksjoner; influensa, hiv-1-infeksjon, hepatitt B-virusinfeksjon, hepatitt C-virusinfeksjon og herpesvirusinfeksjoner. Den beskriver også forbruk av antivirale midler i Norge.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Salget av legemidler som brukes mot virusinfeksjoner var stort sett uendret i 2021 sammenliknet med året før, bortsett fra at man ser en liten økning i antall personer som fikk behandling mot herpesvirusinfeksjoner.

Hiv og hepatitt C (HCV)

Medikamenter mot hivinfeksjon utgjør en stor andel av de antivirale legemidlene som brukes i Norge. Data fra reseptregisteret viser at stadig flere av de som behandles for hivinfeksjon, bruker kombinasjonstabletter der flere virkestoffer er samlet i en enkelt tablett.

Man har de siste årene sett en nedgang i antall hiv-tilfeller. Dette har fortsatt også i 2021. Det er fortsatt få personer som smittes med resistent hiv i Norge. For hepatitt C virusinfeksjoner ble det påvist resistensmutasjoner i prøver fra både ubehandlede og behandlede pasienter.

– Her vil vi forhåpentligvis få mer utfyllende data til neste år, når vi får resultatene av den systematiske resistensovervåkningen som ble startet i 2022, sier Anne-Marte Bakken Kran, overlege ved avdeling for smittevernregistre ved Folkehelseinstituttet og hovedansvarlig for rapporten.

Influensa

Det er ikke påvist noe resistens mot de midlene som brukes i behandling av influensa, men i en enkelt prøve ble det funnet nedsatt følsomhet for det nye medikamentet baloksavir. Dette middelet er foreløpig ikke tatt i bruk i Norge.

Temakapitler i rapporten

I tillegg til overvåkingsdataene, inneholder rapporten temakapitler som omhandler betydningen av antiviral resistens og resistensundersøkelser i den kliniske oppfølgingen av pasienter med utvalgte virusinfeksjoner. Disse kapitlene er skrevet av erfarne klinikere med særlig interesse for disse virusinfeksjonene.

– Legene som har skrevet disse kapitlene refererer også pasienthistorier fra egen praksis som illustrerer noen av de praktiske utfordringene ved håndtering av antiviral resistens, sier Kran.

– Disse eksemplene viser at selv om forekomsten av antiviral resistens er lav i Norge, er dette noe som kan ha stor betydning for den enkelte pasient, avslutter hun.