Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Apekopper er nå definert som meldings- og varslingspliktig sykdom»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Apekopper er nå definert som meldings- og varslingspliktig sykdom

Nyhet

Apekopper er nå definert som meldings- og varslingspliktig sykdom

Helsetjenesten må nå varsle og melde eventuelle tilfeller av apekopper i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Forskriftsendringen trer i kraft 2. juni 2022.

Helsetjenesten må nå varsle og melde eventuelle tilfeller av apekopper i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Forskriftsendringen trer i kraft 2. juni 2022.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Apekopper er fra 2. juni 2022 definert som ny meldings- og varslingspliktig sykdom til MSIS i MSIS-forskriften.  

– Dette er viktig for å kunne oppdage smittetilfeller tidlig og raskt gjennomføre smitteoppsporing, sier Siri Feruglio, fungerende avdelingsdirektør i  FHI.  

Dette endrer ikke FHIs syn på alvorligheten av apekopper. Apekopper gir feber og utslett, og de fleste blir friske uten behandling. Men varslingsplikt vil gi helsemyndighetene i Norge mulighet til å raskt bidra med smittesporing, og meldingsplikt til MSIS vil gi helsemyndighetene oversikt over antall tilfeller i Norge. 

Kriterier for melding til MSIS 

Kriterier for melding til MSIS er tilfelle med laboratoriepåvisning av apekoppevirus, ved isolering eller nukleinsyreundersøkelse, eventuelt etterfulgt av sekvensering. Alle svar for testing for apekopper skal sendes til MSIS-labdatabasen, og påviste apekopper skal meldes til MSIS-registeret, jamfør MSIS-forskriften §2-3. Rekvirerende lege/behandlende lege skal i tillegg sende MSIS-klinikermelding til MSIS og til kommunelegen der pasienten bor og oppholder seg, i tråd med MSIS-forskriften §2-1. 

Varsling til kommunelege og FHI 

I tillegg skal lege, sykepleier, jordmor eller tannlege som mistenker eller påviser et tilfelle, umiddelbart varsle kommunelegen, som skal varsle videre til Folkehelseinstituttet. Dersom kommunelegen ikke nås, varsles Folkehelseinstituttets døgnåpne Smittevernvakt direkte (tlf. 21 07 63 48).

Se Meldings- og varslingsplikt for apekopper i FHIs smittevernveileder for kasusdefinisjoner.