Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Apekopper er erklært som internasjonal folkehelsekrise»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Apekopper er erklært som internasjonal folkehelsekrise

Nyhet

Apekopper er erklært som internasjonal folkehelsekrise

Erklæringen skal styrke Verdens helseorganisasjons (WHOs) koordinering av innsatsen mot videre spredning av apekopper.

Erklæringen skal styrke Verdens helseorganisasjons (WHOs) koordinering av innsatsen mot videre spredning av apekopper.


I dag, 23. juli 2022, har WHO erklært det internasjonale utbruddet av apekopper som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse», såkalt PHEIC (Public Health Emergency of International Concern). Erklæringen kom etter råd fra en uavhengig krisekomité oppnevnt av WHO. 

Understreker alvoret i situasjonen

Erklæringen medfører at WHO tar ledelsen i det internasjonale arbeidet med å håndtere utbruddet av apekopper og gir formelle anbefalinger til landene for å forebygge internasjonal spredning. Erklæringen understreker alvoret i situasjonen, samtidig som man peker på mange uavklarte spørsmål. 

Komiteen begrunner erklæringen med en stadig økning i antall tilfeller og antall berørte land og at dette fordrer en mer samlet internasjonal respons. WHO påpeker blant annet at landene må sørge for god beredskap gjennom målrettet kommunikasjon med de berørte gruppene, tidlig diagnostikk og oppfølging av smittede og deres nærkontakter. Videre understreker WHO viktigheten av å unngå stigmatisering og fortsette samarbeid med grupper som har høyere risiko for smitte med apekopper.

Ingen endring i Norges håndtering av utbruddet 

– Dette medfører ingen større endringer i hvordan vi håndterer dette i Norge, men vi kommer til å fortsette arbeidet som er allerede i gang. Vi støtter erklæringen og anbefalingene og følger disse, sier overlege Preben Aavitsland ved FHI.  

Folkehelseinstituttet fortsetter å veilede helsetjenesten og befolkningen om situasjonen og smitteverntiltak mot apekopper. Instituttet samarbeider tett med kommunene om oppfølging av tilfeller og følger med på situasjonen internasjonalt. 

– Det er viktig med samordnede tiltak og internasjonal overvåking av situasjonen. Det er fortsatt mye vi ikke vet om sykdommen, og da er det naturlig at landene samarbeider tett for å finne ut mer så raskt som mulig og redusere risikoen for videre spredning, sier Aavitsland. 

Om utbruddet 

Over 15.000 tilfeller av apekopper er rapportert globalt siden mai 2022, og mer enn 10.000 av disse er i Europa. Utbruddet har så langt særlig rammet menn som har sex med menn. Blant mer enn 9.000 tilfeller i Europa hvor man har mer detaljert statistikk, er 99,5 prosent menn, og 42 prosent av disse igjen i alderen 31- 40 år. Cirka 8 prosent av de smittede i Europa har vært innlagt i sykehus. I all hovedsak var dette for behandling av symptomer eller for isolering.  Hittil er det ikke rapportert om dødsfall i Europa.  

I det pågående utbruddet ser vi smitte mellom mennesker via tett kontakt med utslett, kroppsvæsker og dråper. Seksuell kontakt med en smittet innebærer økt risiko, og er vanligste smittemåte i det pågående utbruddet. 

Per i dag er det registrert 46 tilfeller av apekopper i Norge. Alle de smittede er menn i alderen 20 - 69 år. Av disse er 27 smittet i Norge, 18 er smittet i utlandet og 1 er fortsatt under avklaring. Tilfellene er rapportert fra 7 fylker, hvorav de fleste er fra Oslo. 

Tilfeller av apekopper diagnostisert i Norge registreres i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Norge vil motta vaksiner

Det finnes ingen vaksine spesifikt mot apekopper, men vaksine mot kopper har vist seg å kunne gi beskyttelse. En tredjegenerasjons koppevaksine markedsført som Imvanex i Europa og Jynneos i USA er den eneste vaksinen som vurderes som aktuell å bruke til å forebygge apekopper i Norge. Flere land har begynt å tilby vaksinen som en del av utbruddsresponsen. Vaksinen er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge, men vi vil trolig motta noen doser senere i sommer.  

FHI er i ferd med å ferdigstille rådene om hvordan dosene som tildeles Norge skal brukes.  Det er mangel på vaksinen på verdensbasis, og EU-landene har valgt å fordele dosene seg imellom basert på innbyggertall. 

Om apekopper

Apekopper gir blant annet feber, hovne lymfeknuter og kløende utslett med blemmer. De fleste blir friske uten behandling, men symptomene kan være ubehagelig. Det er kun i sjeldne tilfeller man ser alvorlig sykdom. Apekopper fører svært sjelden til dødsfall. Sykdommen kan smitte fra dyr (oftest gnagere) til mennesker, og kan også smitte mellom mennesker via kontakt med utslett og/eller dråper.