Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Akutt hepatitt blant barn under ti år har økt i mange land»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Akutt hepatitt blant barn under ti år har økt i mange land

Nyhet

Akutt hepatitt blant barn under ti år har økt i mange land

Flere europeiske land og USA rapporterer om en økning av antall tilfeller av alvorlig, akutt hepatitt (leverbetennelse) blant barn under ti år. Årsaken er foreløpig usikker. Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye.

Flere europeiske land og USA rapporterer om en økning av antall tilfeller av alvorlig, akutt hepatitt (leverbetennelse) blant barn under ti år. Årsaken er foreløpig usikker. Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Den 6. april varslet Storbritannia om at ti barn under fem år har blitt innlagt på sykehus med alvorlig, akutt hepatitt (leverbetennelse) i perioden januar–mars i år. Alle barna kommer fra et område sentralt i Skottland. Barna har blitt grundig utredet, uten at det er påvist sikker årsak til leverbetennelsene.

Rapportert fra flere land

Per 20. april har Storbritannia rapportert om totalt over hundre sykehusinnlagte barn med samsvarende sykehistorie. Alle barna er under ti år og uten kjente risikofaktorer for alvorlig sykdom. Noen få av barna har blitt så alvorlig syke at de har hatt behov for levertransplantasjon. Lignende sykdomstilfeller er også rapportert fra flere europeiske land og USA.   

– Ifølge de internasjonale rapportene er det påvist koronavirus eller adenovirus hos flere av barna. Det er ikke påvist virus som oftest settes i sammenheng med leverbetennelse, slik som hepatittvirus A, B, C, D eller E, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege på Folkehelseinstituttet (FHI).

Sjeldent hos barn

Alvorlig hepatitt er sjelden hos barn, og kjennetegnes av utvikling av gulsott, med gulfarging av hud og øyne. Noen av de britiske barna har før innleggelse hatt magesmerter, løs avføring og oppkast.

Hepatitt kan forårsakes av mange ulike virus og av giftstoffer. Barna utredes bredt for å se om det er fellestrekk.

– Adenovirus er et vanlig virus som kan gi både luftveissykdom og omgangssyke med oppkast og diaré. Det gir svært sjelden alvorlig sykdom. Det er også viktig å understreke at det foreløpig er usikkert om adenovirus eller koronavirus har en rolle i sykdomsutviklingen til de rapporterte tilfellene. Ved mistenkte tilfeller gjøres en utvidet kartlegging for å utrede andre smittsomme eller ikke-smittsomme årsaker, sier Margrethe Greve-Isdahl ved avdeling for smittevern og vaksiner i Folkehelseinstituttet. 

Følger situasjonen nøye

Folkehelseinstituttet følger nøye med på situasjonen internasjonalt, og deltar i europeiske samarbeidsmøter for å få bedre oversikt over sykdomsbildet.

– Folkehelseinstituttet sendte varsel til alle landets barneavdelinger den 7. april om å ha økt årvåkenhet for tilstanden. Vi samarbeider med dette fagmiljøet for å kartlegge om det foreligger lignende tilfeller i Norge, sier Greve-Isdahl.

FHI er informert om to tilfeller av akutt hepatitt hos barn innlagt ved norske sykehus som kan være forenlig med den foreløpige sykdomsbeskrivelsen fra Storbritannia. Det er imidlertid for tidlig å si noe om årsaken, og utredning pågår fortsatt. Av hensyn til personvernet kan ikke FHI gi flere opplysninger på det nåværende tidspunkt.

Relevant informasjon