Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Agurk fra Spania er mistenkt smittekilde i utbrudd av salmonella»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Agurk fra Spania er mistenkt smittekilde i utbrudd av salmonella

Nyhet

Agurk fra Spania er mistenkt smittekilde i utbrudd av salmonella

Smittekilden til det nasjonale utbruddet med Salmonella Agona er trolig agurk fra Spania. Dette viser undersøkelser og sporing gjort i forbindelse med den omfattende etterforskningen av utbruddet.

Smittekilden til det nasjonale utbruddet med Salmonella Agona er trolig agurk fra Spania. Dette viser undersøkelser og sporing gjort i forbindelse med den omfattende etterforskningen av utbruddet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Det er ikke meldt om nye sykdomstilfeller de siste ukene, noe som kan tyde på at det forurensede produktet ikke lenger er på markedet.

Utbruddet er trolig over

– Resultatene fra utbruddsetterforskningen viser at enkelte partier agurk fra en spansk leverandør peker seg ut som sannsynlig smittekilde. Disse partiene med agurk er ikke lenger på markedet, og vi har derfor ikke fått testet produktet for utbruddsbakterien sier seniorrådgiver i FHI Heidi Lange. 

– Ferske frukt og grønnsaker, som agurk, bør alltid vaskes og tørkes godt, spesielt importerte produkter. Agurk kan også skrelles. I tillegg er det viktig å vaske hendene etter håndteringen slik at eventuell smitte ikke overføres til utstyr, kjøkken eller annen mat, sier Lange.  

– Utbruddet er sannsynligvis over, men vi kan ikke utelukke at det kan dukke opp flere enkelttilfeller. Vi følger situasjonen nøye, sier hun.

Totalt er det 72 personer bosatt over hele landet som har fått påvist mage-tarmbakterien Salmonella Agona. Alle ble syke av salmonellose i løpet av en kort periode, fra slutten av oktober til begynnelsen av desember, med en topp i uke 45 og 46. (Se figur). Det er også meldt om tilfeller med samme utbruddsstamme i Sverige og Nederland i tilsvarende periode.

– Mistanken har derfor vært rettet mot en importert matvare som er tilgjengelig over hele landet, har relativ kort holdbarhet og er vanlig for mange å spise, sier Heidi Lange. 

figur_salmonellautbrudd_201222_med hvit.png

Figur: Antall meldte smittede i utbruddet med Salmonella Agona fordelt på innsykningsuke. For smittede markert med mørk blå mangler vi innsykningsuke, så der er prøveuke angitt (n=72), MSIS 2022.

Svært grundig etterforskning

Folkehelseinstituttet har analysert over 50 pasientintervjuer og kjøpsopplysninger. Instituttet har også gjennomført en kasus-kontroll-studie hvor det er sammenlignet hva de smittede har spist med hva et tilfeldig utvalg av andre personer har spist. Nær 90 prosent av de smittede oppgir å ha spist agurk uken før de ble syke, men siden agurk er vanlig å spise i Norge, slår ikke dette produktet ut i kasus-kontroll-studien. Derimot hjelper denne studien til å avkrefte andre hypoteser som smittekilde i dette utbruddet.

I tillegg har Mattilsynet gjort et omfattende sporingsarbeid hvor enkelte partier agurk fra en spansk leverandør har pekt seg ut som den mest sannsynlige smittekilden.

Utbruddsetterforskningen er gjennomført i samarbeid med lokale kommuneoverleger, Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Om utbruddet

De smittede er i alderen 1–88 år, median alder er 36 år, og 37 av de smittede er kvinner. 24 av de smittede har vært innlagt på sykehus.

Det er påvist bakterier med lik genetisk profil hos 58 av 72 smittede. For de resterende 14 smittede er sekvenseringsresultatene (resultater fra undersøkelser i laboratorium) foreløpig ikke klare. 

Personene er bosatt i Viken (18), Vestland (15), Vestfold og Telemark (14), Oslo (8), Innlandet (5), Rogaland (3) Trøndelag (3), Troms og Finnmark (3), Møre og Romsdal (2) og Nordland (1).  Det er kun Agder fylke som ikke har registrerte smittede i utbruddet.

Salmonella Agona er en sjelden serovariant av salmonella, både i Norge og resten av Europa.

Salmonella Agona er tidligere påvist i Norge, men da kun som enkelttilfeller og gjerne relatert til utenlandssmitte.

Om salmonellose

Salmonellose forårsakes av infeksjon med bakterien Salmonella.

Typiske symptomer på salmonellose er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber.  Salmonellainfeksjon går vanligvis over av seg selv uten behandling.

Smitteutbrudd med salmonella er relativt sjelden i Norge. Forekomsten av Salmonella er mye lavere blant norske husdyr og norskproduserte næringsmidler enn i de fleste andre europeiske land. Importerte matvarer fra land der salmonella er mer vanlig utgjør likevel en viss smitterisiko.

Salmonellabakterier smitter hovedsakelig gjennom mat. Oftest er smittekildene kjøttprodukter, særlig svin- og fjørfekjøtt, men også egg, eggprodukter, melkeprodukter som er upasteuriserte eller melkepulver, skalldyr, forurensede grønnsaker og krydder. I tillegg kan det skje smitteoverføring gjennom ikke-desinfisert drikkevann.

Smitteoverføring kan også skje fra husdyr, inkludert kjæledyr som hund, katt, fugler og reptiler. I Norge er det dessuten påvist smittetilfelle fra ville dyr, som fugler og pinnsvin.

I tillegg skilles salmonella ut i avføringen hos smittede personer og kan derfor også smitte fra person til person gjennom dårlig håndhygiene. 

Råd for å forebygge smitte

Fersk frukt og grønnsaker bør alltid vaskes og tørkes godt, spesielt importvarer.  Agurk kan også skrelles. Husk også å vaske hendene slik at eventuell smitte ikke overføres til utstyr, kjøkken eller annen mat.

Gjennomsteking og gjennomkoking av mat er et viktig forebyggende tiltak siden Salmonella ikke tåler slik oppvarming. I tillegg er det viktig å unngå å forurense matvarer som ikke varmebehandles (f.eks. salater) med matvarer som skal varmebehandles.

God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltid er generelt et viktig råd for å forebygge infeksjoner som kan gi diaré. 

Har du diaré, bør du unngå å lage mat til andre. 

Se også: