Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Verdens lykkedag 20. mars: Nordmenn er de sjette mest lykkelige i verden»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Verdens lykkedag 20. mars: Nordmenn er de sjette mest lykkelige i verden

Nyhet

Verdens lykkedag 20. mars: Nordmenn er de sjette mest lykkelige i verden

Norge er på 6. plass i verdens lykkerapport for 2021. Rangeringen er basert på årene 2018-2020. Vi er på 8. plass når 2020 legges til grunn. Som i fjor troner Finland øverst på listen fulgt av Danmark, Sveits og Island. Nederst på listen finner vi Rwanda, Zimbabwe og Afghanistan.

Illustrasjonsbilde
Foto: Colourbox.com

Norge er på 6. plass i verdens lykkerapport for 2021. Rangeringen er basert på årene 2018-2020. Vi er på 8. plass når 2020 legges til grunn. Som i fjor troner Finland øverst på listen fulgt av Danmark, Sveits og Island. Nederst på listen finner vi Rwanda, Zimbabwe og Afghanistan.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

– Verdens lykkedag ble etablert av FN i 2012 for å sette fokus på god livskvalitet som et felles mål. I dag opplever mange av oss at livskvaliteten er rammet og savner livet fra før pandemien. Både lykkerapporten og Folkehelseinstituttets egne undersøkelser viser en liten nedgang i den gjennomsnittlige fornøydheten i befolkningen i Norge. Fremtidsoptimismen er likevel høy og fornøydheten alt i alt forholdsvis stabil, men varierer noe med smitteverntiltak, sier Ragnhild Bang Nes, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

World Happiness Report har blitt utgitt av FNs nettverk for bærekraftig utvikling hvert år siden 2012. Rapporten inneholder rangeringer av nasjonal lykke basert på data fra Gallup World Poll. Selve lykkerangeringen er basert på et spørsmål om fornøydhet med livet på en skala fra 0-10, hvor 10 er det best tenkelige livet og 0 er det verst tenkelige.

I årets rangering ligger Norge på en 6. plass (data 2018-2020) med en gjennomsnittlig fornøydhet på 7,4 (skala 0-10).

Stabilt lykkenivå i Norge de siste årene

Livstilfredsheten i Norge har både vært gjennomsnittlig god og forholdsvis stabil. Figur 1 viser tall for fornøydhet med livet de senere årene, samt gjennom året etter COVID-19 pandemien brøt ut. Alle undersøkelsene er basert på ett enkeltspørsmål om fornøydhet med livet alt i alt (skala 0-10), men spørsmålsformuleringene varierer noe.

Gjennomsnittlig fornøydhet i norske befolkningsutvalg

Figur 1. Gjennomsnittlig fornøydhet i norske befolkningsutvalg 2020. Gallup World Poll, SSBs livskvalitetsundersøkelse og Folkehelseinstituttets folkehelseundersøkelser i fylkene (FHUS).

Livskvaliteten er skjevfordelt

Livskvalitetsundersøkelsene i Norge de siste årene viser imidlertid at livskvaliteten er skjevfordelt. I 2019 oppga 16 prosent å være lite fornøyde med livet og i koronaundersøkelsen i desember oppga 24 prosent å være lite fornøyd med livet. De som særlig faller utenom er de unge, de som ikke er integrert i familie, samliv, skole og arbeid, de som har helseproblemer - særlig psykiske men også fysiske, de som opplever diskriminering og de som har en vanskelig økonomisk situasjon.

Hva kan vi gjøre for å bedre livskvaliteten?

Opphopning av levekårsutfordringer og dårlig livskvalitet har sammensatte årsaksmekanismer. Trygge økonomiske betingelser og tilgang på meningsfylte aktiviteter og sosiale arenaer er forutsetninger for god livskvalitet. Tiltak som retter seg inn mot å styrke disse faktorene er derfor viktige. Politikk som retter seg mot å redusere økonomisk ulikhet, fattigdom, arbeidsledighet og helseproblemer - og som fremmer sosial deltakelse og  integrering vil kunne ha store effekter på befolkningens livskvalitet.

Innbyggerne kan også gjøre grep for å bedre sin egen livskvalitet. Det er god evidens for at å ta i bruk disse fem grepene i hverdagen: Å knytte bånd, å være oppmerksom og tilstede, å være aktiv, å fortsette å lære og å gi/bidra.

I artikkelen Verdens lykkerapport 2021: Livskvaliteten på verdensbasis er overraskende stabil til tross for COVID-19 finner du flere detaljer om verdens lykkerapport, og om utvikling i livstilfredsheten i Norge over tid.