Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utbrudd av Salmonella i forbindelse med håndtering og fôring av slanger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utbrudd av Salmonella i forbindelse med håndtering og fôring av slanger

Nyhet

Utbrudd av Salmonella i forbindelse med håndtering og fôring av slanger

Folkehelseinstituttet har etterforsket et nasjonalt utbrudd med Salmonella Enteritidis-infeksjon. Det er så langt funnet 13 bekreftede smittetilfeller fordelt over 3 år (2019-2021), og sist gang i en prøve tatt september 2021.

colourbox.com
colourbox.com

Folkehelseinstituttet har etterforsket et nasjonalt utbrudd med Salmonella Enteritidis-infeksjon. Det er så langt funnet 13 bekreftede smittetilfeller fordelt over 3 år (2019-2021), og sist gang i en prøve tatt september 2021.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Prøvene er helgenomsekvensert og viser lik genotype. Samme genotype av S. Enteritidis er også funnet i en prøve fra en slange (kornsnok) som Veterinærinstituttet har analysert.  

De som har slanger, eller andre reptiler som hobby- eller kjæledyr, bør ta ekstra forholdsregler og alltid vaske hendene etter håndtering og fóring av dyrene for å unngå å bli syk med salmonellose. 

Folkehelseinstituttet har så langt intervjuet 12 av de 13 personene som ble smittet med Salmonella og åtte av disse har enten hatt direkte eller indirekte kontakt med slanger, mens fire av dem ikke har hatt kontakt med slanger/reptiler.  

– Epidemiologiske undersøkelser og helegenomsekvensering har bekreftet sammenhengen mellom Salmonella-utbruddet hos mennesker og kontakt med reptiler, sier seniorrådgiver Heidi Lange ved Folkehelseinstituttet. 

Samme utbruddsstamme som i Storbritannia 

Utbruddet i Norge er forårsaket av samme S. Enteritidis bakterie som er funnet i et utbrudd fra Storbritannia knyttet til Salmonella-infiserte mus og rotter brukt som fôr til reptiler. Utbruddet i Storbritannia strekker seg fra flere år tilbake i tid og frem til i dag og inkluderer nær 850 personer, der de fleste holdt reptiler som kjæledyr: 

Utbruddet i Storbritannia understreker at man også bør rette oppmerksomhet mot at fôret til reptiler (for eksempel gnagere som fryste mus) kan være smittebærende.   

Fôret er mistenkt kilde til Salmonella hos slangene 

I Norge, undersøker FHI og Mattilsynet videre hvilket fôr reptileiere har benyttet og hvilken leverandør fôret kommer fra. Frysing dreper ikke Salmonella så håndtering av rå eller frossen og tint kjæledyrmat, som mus eller rotter, vil utgjør en risiko for salmonellose dersom dyrene allerede er bærer av Salmonella. Virksomheter som omsetter fôr i Norge har ansvar for å sikre trygt fôr, og det er krav om fravær av salmonella i fôret.   

– Vi anbefaler at de som håndterer reptiler og fôrer dem alltid vasker hendene godt med vann og såpe etter kontakt med dyrene, deres fôr eller med deres terrarier/akvarier. Hansker kan også benyttes ved håndtering av fôr og rengjøring, men hendene bør uansett vaskes godt med varmt vann og såpe etter fôring, sier Heidi Lange.  

Hun påpeker videre viktigheten av å påse at barn i hus hvor reptiler holdes som kjæledyr vasker hendene godt etter kontakt med reptiler og før inntak av mat. Dette gjelder selv om de ikke berører dyret direkte. 

Om salmonella hos reptiler 

Salmonella er bakterier som kan finnes i tarmen til mange dyr, spesielt reptiler. Reptiler kan være bærere av bakteriene uten at de viser noen symptomer på sykdom og spre den videre til mennesker. De fleste reptiler bærer Salmonella i tarmen i måneder eller år etter å ha spist forurenset fôr, og smitten kan spre seg til eierne og andre husstandsmedlemmer. God håndhygiene etter håndtering er viktig.  

Salmonella hos mennesker 

Selv om en Salmonella-infeksjon hos mennesker vanligvis forårsaker kortsiktig sykdom, med diaré, feber, oppkast og magesmerter, kan det oppstå mer alvorlig sykdom som kan kreve sykehusinnleggelse. 

Hvis du har symptomer på salmonellose, bør du vaske hendene regelmessig og unngå å lage mat til andre. Dersom du jobber med mat (for eksempel i storkjøkken eller kantine) eller med spesielt sårbare pasienter bør du ikke utføre ditt ordinære arbeid før symptomene er over og det foreligger 2 dyrkningsnegative avføringsprøver.