Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utbrudd av hepatitt A (smittsom leverbetennelse)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utbrudd av hepatitt A (smittsom leverbetennelse)

Nyhet

Utbrudd av hepatitt A (smittsom leverbetennelse)

Folkehelseinstituttet har oppdaget et utbrudd av hepatitt A. Så langt er det påvist smitte hos 18 personer bosatt i flere fylker. I tillegg er det to personer til som er mistenkt å tilhøre utbruddet.

Colourbox.com
Colourbox.com

Folkehelseinstituttet har oppdaget et utbrudd av hepatitt A. Så langt er det påvist smitte hos 18 personer bosatt i flere fylker. I tillegg er det to personer til som er mistenkt å tilhøre utbruddet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Det er igangsatt utbruddsetterforskning, men så langt er det ingen mistenkt smittekilde.

Prøvene er tatt i perioden april til oktober 2021 og sekvensering viser hepatitt A virus (forkortet HAV) med identisk sekvens (genotype 1A) hos alle. Dette tyder på at de kan være smittet fra samme kilde. I tillegg er det to prøver til hvor sekvenseringsresultatene ennå ikke er klare. Personene er mellom 10 og 80 år, median alder er 49 år og 67 prosent er menn. De smittede er bosatt i ulike deler av landet: Viken (9), Oslo (2), Trøndelag (2), Vestfold og Telemark (3) og Møre og Romsdal (1) Innlandet (1).  

– Ingen av de smittede har reist utenlands. På bakgrunn av hvor de smittede er bosatt er det sannsynlig at de er smittet gjennom en matvare som er distribuert bredt, sier seniorrådgiver Heidi Lange ved avdeling for smittevern og beredskap i Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten og Mattilsynet for å kartlegge om pasientene kan ha felles smittekilde. Pasientene blir intervjuet om hva de har spist eller drukket før de ble syke. Tiden fra en person blir smittet av hepatitt A og til sykdom utvikles (inkubasjonstid) kan være fra to til seks uker, vanligvis rundt fire uker.

– Etterforskningsarbeid kan være komplisert og ta tid. Alle tilfellene blir intervjuet fortløpende og vi innhenter også informasjon gjennom kassakvitteringer for å se om vi kan finne noen fellesnevnere blant tilfellene. Dessverre klarer vi ikke alltid å finne smittekilden eller å avklare om det dreier seg om én felles kilde, sier Heidi Lange og legger til at den lange inkubasjonstiden gjør arbeidet med å finne smittekilden spesielt komplisert.

Internasjonalt har HAV de senere årene blitt påvist i ulike typer skjell, salat, halvtørkede tomater og dadler i tillegg til i fryste bær. I 2014 hadde vi det siste utbruddet av hepatitt A i Norge. Det utbruddet var knyttet til frosne bær (Eurosurveillance).

Smitte og symptomer på hepatitt A

Hepatitt A er forårsaket av et virus (hepatitt A-virus, forkortet HAV) som kan gi leverbetennelse. Symptomer på hepatitt A-infeksjon varierer fra milde til mer alvorlige, avhengig av pasientens alder. Klassiske symptomer er feber, kvalme, oppkast, magesmerter, appetittløshet og etter hvert mørk urin, lys avføring og gulsott (huden og det hvite i øynene blir gulfarget). Diaré forekommer sjeldent. Noen gjennomgår infeksjonen uten symptomer, spesielt gjelder dette hos barn. Alvorligheten av infeksjonen øker med alderen, men vanligvis blir pasientene helt friske uten leverskade og uten at de utvikler en kronisk bærertilstand med viruset. De fleste voksne kan ha symptomer i én eller flere uker før de kvitter seg med infeksjonen og blir immune. Immuniteten varer livet ut. Det finnes effektiv vaksine tilgjengelig og for de som har hatt kjent smitterisiko finnes egne råd på nettsiden:

I Norge er den først og fremst anbefalt som en reisevaksine og til nærkontakter til personer med påvist hepatitt A for å forhindre at de utvikler sykdom:

Se mer om indikasjoner for hepatitt A-vaksine  

Generelle råd til publikum

HAV skilles ut i avføringen hos smittede personer. Smitte skjer vanligvis etter inntak av mat eller vann forurenset med HAV eller gjennom matvarer som er håndtert av smitteførende personer. Inntak av selv et lite antall viruspartikler er tilstrekkelig til å gi infeksjon. Kontaktsmitte kan skje fra person til person i samme husstand. Hepatitt A kan også overføres seksuelt eller ved deling av sprøyter.

Det viktigste tiltaket for å hindre smitte til andre er grundig håndhygiene etter toalettbesøk og før man spiser eller lager mat til andre.

Tidligere utbrudd

Det har tidligere vært registrert flere utbrudd med HAV i Europa inkludert de nordiske landene der smittekilden var importerte fryste bær. Viruset dør ved varmebehandling og risiko for smitte fra frukt, bær og grønt kan reduseres ved å følge Mattilsynets råd om at importerte fryste bær bør kokes i 1 minutt før de benyttes i retter som ikke skal varmebehandles.