Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tuberkulose i Norge i 2019 og 2020»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tuberkulose i Norge i 2019 og 2020

Nyhet

Tuberkulose i Norge i 2019 og 2020

Forekomsten av tuberkulose i Norge er fortsatt lav. Det viser Folkehelseinstituttets årsrapport om tuberkulose i Norge for 2019 og 2020.

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com
Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Forekomsten av tuberkulose i Norge er fortsatt lav. Det viser Folkehelseinstituttets årsrapport om tuberkulose i Norge for 2019 og 2020.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Det ble meldt om 162 tuberkulosetilfeller i 2019 og 160 i 2020. For begge år tilsvarer det tre tilfeller per 100.000 innbyggere (insidensrate), viser «Årsrapport: tuberkulose i Norge i 2019 og 2020».

– Norge har en av de laveste forekomstene av tuberkulose i verden, og vi ser en fortsatt nedgang i antall pasienter med tuberkulose, sier overlege Einar Heldal ved FHI.

To av tre oppdages etter symptomer

To av tre pasienter med tuberkulose Norge blir oppdaget på grunn av symptomer.

– Dette understreker hvor viktig det er å sikre tilgang til helsetjenester for alle som oppholder seg i Norge, sier Heldal.

Fortsatt er nivået av multiresistent tuberkulose svært lavt, med bare tre rapporterte tilfeller i Norge de siste to årene. Ved multiresistens er tuberkulosebakteriene motstandsdyktige mot flere legemidler som brukes til å behandle sykdommen.

De fleste har god effekt av behandling

Andelen med vellykket behandling var 86 prosent for pasienter som ble meldt i 2018 og 81 prosent i 2019, men for 2019 mangler det fortsatt en del resultater. Manglende suksess skyldes blant annet at pasienten dør eller reiser ut av landet før behandlingen fullføres.

Figur 1 Antall meldte tuberkulosetilfeller blant norskfødte og utenlandsfødte i Norge 1986–2020

tuberkulose_figur_2021.png

De fleste pasientene er født i utlandet

De fleste pasientene som har fått påvist tuberkulose i Norge er født i utlandet. Denne andelen var 90 prosent i 2019 og 81 prosent i 2020. I 2019 ble det registrert kun 17 norskfødte med tuberkulose, og i 2020 ble det registrert 30.

Andelen norskfødte med tuberkulose for disse to årene er lavt og tilsvarer det som Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert som pre-eliminasjonsstadiet. Dette innebærer at det er færre enn ett tilfelle per 100.000 norskfødte innbyggere.

Verdenstallene påvirkes av koronapandemien

Siden de fleste pasientene med tuberkulose i Norge er født i utlandet, er den globale tuberkulosesituasjonen avgjørende for situasjonen her i landet. Ifølge WHO forventes covid-19-pandemien å føre til en markant økning av tuberkulose globalt.

– Statistikken tyder på at pandemien har hatt få negative konsekvenser på tuberkulosesituasjonen i Norge, i motsetning til i mange andre land i verden. Dette gjelder særlig i land som fra før er hardt rammet, sier Heldal.