Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ti prosent flere FHI-publikasjoner i koronaåret 2020»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ti prosent flere FHI-publikasjoner i koronaåret 2020

Nyhet

Ti prosent flere FHI-publikasjoner i koronaåret 2020

Ti prosent flere FHI-publikasjoner i koronaåret 2020

Antall vitenskapelige publikasjoner fra Folkehelseinstituttet økte med 10,7 prosent fra 2019 til 2020, da kunnskap fra FHIs forskere var spesielt etterspurt.

Figur 1 viser en oversikt over det totale antall NVI-publikasjoner (tellende publikasjoner) mellom 2016–2020. Kilde: Cristin.
Figur 1 viser en oversikt over det totale antall NVI-publikasjoner (tellende publikasjoner) mellom 2016–2020. Kilde: Cristin.

Antall vitenskapelige publikasjoner fra Folkehelseinstituttet økte med 10,7 prosent fra 2019 til 2020, da kunnskap fra FHIs forskere var spesielt etterspurt.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester er Folkehelseinstituttets (FHIs) primære samfunnsoppdrag. Å publisere i vitenskapelige publiseringskanaler er en sentral del av dette arbeidet. Når vi oppsummerer tallene for 2020 er det mange gode nyheter.

Antall publikasjoner går opp

Tallene fra 2020 viser en oppgang i antall vitenskapelige publikasjoner i såkalte NVI-kategorier. Dette er publikasjoner som utgis i tellende kanaler på nivå 1 eller 2. Det vil si tidsskrift og forlag som er rangert og som utløser publiseringspoeng for institusjonen.

– Dette er gledelige nyheter, særlig fordi 2020 var et over gjennomsnittet hektisk år for mange, men også et år hvor kunnskap fra våre forskere har vært spesielt etterspurt, sier Camilla Stoltenberg, direktør ved FHI.  

Figur 1 viser en oversikt over det totale antall NVI-publikasjoner (tellende publikasjoner) mellom 2016–2020. Kilde: Cristin.
Figur 1 viser en oversikt over det totale antall NVI-publikasjoner (tellende publikasjoner) mellom 2016–2020. Kilde: Cristin.

Åpen publisering øker

De siste årene har det vært et uttalt mål fra norske myndigheter at vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige og kunne leses av alle. I utlysninger fra og med 2021 stiller Norges forskningsråd (Forskningsrådet) krav om full og umiddelbar åpen tilgang for alle artikler fra prosjekter med finansiering derfra.

Andelen publikasjoner med åpen publisering har økt jevnt de siste årene ved FHI, som tabellen under viser. Fra 2019 til 2020 er økningen på cirka åtte prosent.

I alt 87,4 prosent av det totale antallet vitenskapelige publiseringer ved FHI er nå åpent tilgjengelige.

– Vi er dermed godt på vei mot målet om at all vitenskapelig kunnskap finansiert av det offentlige skal gjøres åpent tilgjengelig umiddelbart. Det er bra, sier Stoltenberg.

Åpen tilgang til vitenskapelige artikler kan oppnås ved publisering i åpne tidsskrifter og på åpne plattformer, i tidsskrift som inngår i overgangsordninger eller ved åpen arkivering av en fagfellevurdert versjon av en vitenskapelig artikkel/kapittel.

Figur 2 viser andel åpen publisering av det totale antall vitenskapelige publikasjoner ved FHI. Kilde: Cristin .
Figur 2 viser andel åpen publisering av det totale antall vitenskapelige publikasjoner ved FHI. Kilde: Cristin .

Høy grad av internasjonal sampublisering

Forskere ved FHI samarbeider og sampubliserer i stor grad med andre institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Hele 96,1 prosent av alle publikasjoner ved FHI var i 2020 er samarbeidspublikasjoner, og 64,3 prosent av publikasjonene i 2020 er publisert i samarbeid med internasjonale forskningsinstitusjoner.

– Samarbeid på tvers av institusjoner og land er viktig for å få frem den beste kunnskapen. Tallene viser at FHIs forskere har gode kontaktnett og samarbeider hyppig med andre forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt. Det ser jeg på som veldig positivt, uttaler Stoltenberg.

Figur 3: Til venstre ser man antall publikasjoner som FHI publiserte i samarbeid med forskningsinstitusjoner i andre land i 2020. Til høyre er antall samarbeidsinstitusjoner innen hvert land. Av totalt 722 publikasjoner i 2020 er det 464 sampubliseringer med 883 institusjoner fra 110 land. Kilde: Cristin/Tableau
.
Figur 3: Til venstre ser man antall publikasjoner som FHI publiserte i samarbeid med forskningsinstitusjoner i andre land i 2020. Til høyre er antall samarbeidsinstitusjoner innen hvert land. Av totalt 722 publikasjoner i 2020 er det 464 sampubliseringer med 883 institusjoner fra 110 land. Kilde: Cristin/Tableau .

FHI siteres hyppig

Siteringer varierer på tvers av fagområder, endres over tid, og ulike publikasjonskategorier har ulike siteringstradisjoner. For å gjøre en så korrekt siteringsanalyse som mulig bør derfor siteringer sammenlignes etter disiplin, år og publikasjonstype.

Siteringsindikatoren Category Normalized Citation Impact (CNCI) brukt av InCites Benchmarking & Analytics er utviklet for å være en upartisk indikator, og beregnes ved å dele det faktiske antallet siteringer med det forventede antall siteringer i publikasjoner av samme type, publisert i samme år og innenfor samme fagområde.

En CNCI-verdi på 1 representerer et resultat på nivå med verdensgjennomsnittet. Basert på publikasjoner utgitt fra og med 2017 til og med 2019, med akkumulerte siteringer til og med 2021, har FHI en CNCI på 3,03. Norge har en CNCI på 1,5. FHI har dermed en CNCI som er 3 ganger så høy som verdensgjennomsnittet i dette tidsrommet, og dobbelt så høy som det norske gjennomsnittet.

I samme tidsrom er hele 94, 9 prosent av FHIs publikasjoner i kategoriene artikkel, oversiktsartikkel (review), bok eller bokkapittel sitert. 5.2 prosent av FHIs publikasjoner befinner seg i verdens 1 prosent mest siterte publikasjoner, og 22.6 prosent befinner seg i verdens topp 10 prosent mest siterte publikasjoner (innenfor samme fagfelt, år og publikasjonstype).